Vláda zpřísní výdej léku na hubnutí zneužívaného na výrobu drog

Na seznam návykových látek přibude 63 položek, u nichž hrozí zneužití k výrobě drog. Opatření, jež schválila vláda, se dotkne i léku na hubnutí Adipex retard, který je nyní možné v Česku získat na běžný lékařský předpis.

Adipex retard je zneužívaný kvůli obsahu návykové látky fentermin. Na seznam se dostal kvůli rostoucímu výdeji v příhraničních oblastech s cílem vývozu do sousedních států. V řadě případů se objevily i padělané recepty.

Vysokou poptávku po přípravku podtrhuje podle důvodové zprávy také nelegální obchod na internetu a vlastní zkušenost inspektorátu omamných a psychotropních látek s předloženým padělkem dovozního povolení na přípravek. Pro pacienty by měl být proto nově dostupný jen na recept nebo žádanku s modrým pruhem, které se používají pro léky obsahující návykové látky. 

Speciální recept s modrým pruhem

Zařazení tohoto léku na seznam doporučila národní protidrogová centrála a Státní ústav pro kontrolu léčiv. „SÚKL navrhl přeřazení látky fentermin. Aktuálně je s touto látkou v ČR registrován pouze léčivý přípravek Adipex retard,“ řekla webu ČT24 mluvčí ústavu Lucie Přinesdomová.

Tisková konference po jednání vlády (zdroj: ČT24)

Každý tiskopis lékařského předpisu s modrým pruhem je ve všech fázích použití dlouhodobě evidován, jeho ztráta se musí oznamovat policii a obecnímu úřadu, který tyto tiskopisy lékařům vydává. 

Nařízení vlády celkem upravuje nakládání se šesti desítkami látek. Většina z nich nemá podle dokumentu průmyslové ani terapeutické využití. V současnosti je známé pouze jejich zneužití jako nelegálních drog. Z léků se omezení týká pouze přípravku Adipex.

Zavřít bránu na společný evropský trh

Většina těchto látek je do Unie dovážena přes země, kde není nakládání s nimi regulováno. Šíření po Unii pak už není možné zabránit.

„Vedle primárního cíle, kterým je zejména ochrana zdraví obyvatel České republiky před nežádoucími účinky nových drog a zabránění masivnímu rozšíření těchto nových látek na nelegálním trhu, přináší toto opatření také sekundární efekt. Tím je fakt, že Česko nebude legální vstupní branou těchto látek na společný evropský trh,“ uvádí dokument.