V klecích uhyne méně slepic než ve volných chovech, říká profesorka. Ozobávají se z nudy

Úhyn nosnic v klecových chovech je nižší než ve voliérách nebo volných chovech, uvedla profesorka Eva Tůmová z katedry speciální zootechniky České zemědělské univerzity v Praze. Podle prorektorky Martiny Lichovníkové z Ústavu chovu a šlechtění zvířat agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně ale nejde obecně zhodnotit, zda jsou lepší podmínky pro život nosnic v klecích, nebo mimo ně. Mimo totiž mají lepší možnost přirozeného chování, jako je hrabání nebo popelení se.

V minulém týdnu po reportáži České televize o podmínkách, v nichž žijí nosnice v českých klecových chovech, ohlásila většina obchodních řetězců, že většinou do roku 2025 přestanou prodávat vejce z klecových chovů.

Spolek Obraz zveřejnil prostřednictvím reportáže České televize v minulém týdnu záběry ze čtyř klecových českých chovů, ve kterých byly slepice odrané z peří, namačkané v malých klecích a byly tam i kusy, které podmínky chovu nepřežily. V ČR ale není dost podestýlkových nebo volných chovů, aby s prodejem vajec z klecových chovů řetězce skončily hned.

Tůmová však upozornila na studii z roku 2015, podle které je úhyn nosnic v obohacených klecích během snáškového cyklu, tedy do doby, než je chovatelé z klecí vyřadí, tříprocentní. Při životě na voliérách pak čtyřprocentní, na podestýlce šestiprocentní a ve volném výběhu 14 procent.

„Zvýšený úhyn slepic v podlahových chovech ve srovnání s obohacenými klecemi je podle literatury z 37 procent způsoben kanibalismem, 28 procenty parazitárními onemocněními, které se běžně v klecích nevyskytují,“ dodává Tůmová. U výběhových chovů pak až pětinu ztrát můžou způsobit predátoři, desetinu ztrát pak způsobuje stres včetně nedostatečné výživy.

Podmínky klecového chovu jsou nejhorší, říká další odbornice

Pohodu zvířat pak ovlivňují podmínky mikroklimatu a výživa, přičemž kontaminace vzduchu prachovými částicemi je násobně větší na podestýlkách a voliérách než v klecích. „Ve světě se více než 90 procent produkce konzumních vajec uskutečňuje v neobohacených klecích, které jsou však v Evropské unii zakázané. V EU se tedy mohou používat klece obohacené, které umožňují slepicím plný repertoár přirozeného chování a zajištění vysoké užitkovosti, kvality a bezpečnosti produkce vajec,“ dodala Tůmová.

  • Pokud vejce pochází z klecového chovu, začíná číslo na vejci číslicí 3. Cena jednoho vejce jsou zhruba 4 koruny.
  • Pokud vejce pochází z halového chovu s podestýlkou, začíná číslo na vejci číslicí 2. Cena jednoho vejce bývá 5 až 6 korun.
  • Pokud vejce pochází z chovu s venkovním výběhem, začíná číslo na vejci číslicí 1. Cena jednoho vejce bývá 7 až 8 korun.
  • Pokud vejce pochází z ekologického chovu, začíná číslo na vejci číslicí 0. Cena jednoho vejce je asi 10 korun.

Žádný z chovů podle ní není pro slepice ideální, ale je podle ní třeba chovat slepice v systému ustájení, který je nejméně stresuje a zajistí vhodné podmínky. Mezi tyto systémy patří jak obohacené klece, tak i voliéry z alternativních systémů.

Podle Lichovníkové jsou ale důležité i podmínky pro přirozené chování slepic. Ty jsou nejhorší v klecových chovech. Na záběrech Obrazu byly vidět nosnice bez peří, to je ale podle ní běžná věc v klecovém chovu. „Záleží na tom, v jakém věku nosnic tato videa byla pořízena. Nosnice chováme přibližně rok,“ upozorňuje prorektorka.

Řetězce začínají upouštět od prodeje

Mladé jsou podle ní krásně opeřené, v poslední čtvrtině chovného cyklu pak vždycky budou vypadat jako v reportáži – s holou hrudí a krky. Přes zábrany se totiž nahýbají do krmítek. A protože se nudí, tak se navzájem ozobávají. Odsoudila však úhyny v chovech, kde nedošlo k odstranění uhynulých kusů.

Se slibem ukončení prodeje vajec z klecových chovů nosnic do roku 2025 se připojily k Tescu, Lidlu a Globusu další řetězce – Kaufland, Penny Market a Billa. Ahold uvedl, že ke stejnému závazku přistoupil již dříve. Rohlík.cz již dříve sdělil, že je přestane prodávat od konce roku 2019.