Studenti mají generálku maturit za sebou. Zkuste to i vy – z ruštiny

Praha - Generální zkoušky státních maturit se zúčastnilo kolem sto tisíc studentů z víc než dvanácti set škol. V závislosti na množství povinných i nepovinných testů, ke kterým se středoškoláci přihlásili, strávili nad jednotnými verzemi testů až tři dny. Výsledky přitom budou jen orientační, studenti jsou totiž teprve na začátku čtvrtého ročníku. Zkouška to ale byla i pro učitele. Smyslem je zvýšit úroveň středoškolského vzdělávání. Otázky jsou prý těžší, a počítá se tak s větší neúspěšností. Po elektronických verzích testů z českého jazyka, matematiky, anglického a německého jazyka vám portál ČT24 přináší také vzorové zadání maturity z ruštiny.

Zkoušku z tradičního diplomatického jazyka si středoškoláci v rámci modulu „Cizí jazyk“ mohli vybrat jako jednu z variant povinné i volitelné zkoušky, avšak v různé obtížnosti. Od roku 2012 již bude jeden z nemateřských jazyků součástí povinné maturity, vedle češtiny a jednoho předmětu z variant matematika / společenskovědní základ / informatika.

Oba stupně obtížnosti testů z ruštiny byly shodně rozděleny do 3 částí, které komplexně prověřují znalosti gramatických jevů, slovní zásoby i schopnost uvažovat v daném jazyce či sepsat krátký text na předem určené téma. V první části se středoškoláci zaposlouchali do autentických nahrávek. Na základě schopnosti orientace v plynulé řeči poté vypracovávali následné úkoly či přímé otázky.

Subtest „Čtení a jazyková kompetence“ nabídl především úkoly spojené s porozuměním psanému textu a praktickou znalostí jazyka. Texty různého zaměření i délky doprovázely otázky na dílčí informace i celkové vyznění. Forma testu proto ověřila i jazykový cit a orientaci ve formální i neformální vrstvě jazyka. V závěrečné části si adepti premiérového ročníku státních maturit zkusili sepsat dvě písemné práce. Součástí zadání bylo téma, minimální rozsah slov i pokyny k dílčím částem psaného projevu.

Výsledky zkušebních státních maturit se měli studenti dozvědět původně 3. listopadu, podle ministra školství Josefa Dobeše by se však tento termín mohl díky hladkému průběhu generálky zkrátit.