Otestujte si znalost němčiny na úrovni státních maturit

Praha – Studenti více než 1 200 středních škol si během uplynulé generálky státních maturit mohli zkusit také modelový test z německého jazyka. V rámci modulu „Cizí jazyk“ si vybírali variantu povinné nebo volitelné zkoušky či dohromady - avšak pokaždé v různé obtížnosti. Od roku 2012 již bude jeden z nemateřských jazyků součástí povinné maturity, vedle češtiny a jednoho předmětu z variant matematika/společenskovědní základ/informatika. Po elektronických verzích testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka vám portál ČT24 přináší také vzorové zadání maturity z němčiny.

Oba stupně obtížnosti testů z německého jazyka byly shodně rozděleny do 3 částí, které komplexně prověřují znalosti gramatických jevů, slovní zásoby i schopnost uvažovat v daném jazyce či sepsat krátký text na předem určené téma. V první části se středoškoláci zaposlouchali do autentických nahrávek. Na základě schopnosti orientace v plynulé řeči poté vypracovávali následné úkoly či přímé otázky.

Subtest „Čtení a jazyková kompetence“ nabídl především úkoly spojené s porozuměním psanému textu a praktickou znalostí jazyka. Texty různého zaměření i délky doprovázely otázky na dílčí informace i celkové vyznění. Forma testu proto ověřila i jazykový cit a orientaci ve formální i neformální vrstvě jazyka. V závěrečné části si adepti premiérového ročníku státních maturit zkusili sepsat dvě písemné práce. Součástí zadání bylo téma, minimální rozsah slov i pokyny k dílčím částem psaného projevu.