Novým královéhradeckým biskupem je Jan Vokál

Hradec Králové - Novým královéhradeckým biskupem se stal dvaapadesátiletý Jan Vokál, který byl od roku 1991 církevním hodnostářem ve Vatikánu. Do úřadu ho dnes jmenoval papež Benedikt XVI. Po loňském odchodu Dominika Duky na místo pražského arcibiskupa byla královéhradecká diecéze téměř jedenáct měsíců bez biskupa, jako administrátor ji vedl Josef Kajnek. Intronizace neboli slavnostní uvedení Vokála do funkce proběhne v katedrále svatého Ducha 7. května. Vokál pravděpodobně přijme biskupské svěcení v Říme. Podle Kajneka by to mohlo být po blahořečení bývalého papeže Jana Pavla II., které je plánované na 1. května.

Jméno nového biskupa oznámil na slavnostním shromáždění v sídle královéhradeckého biskupství administrátor diecéze Josef Kajnek. Jmenování oznamovaly několikaminutovým vyzváněním také zvony na Bílé věži a v sousední katedrále. Několik desítek věřících si na biskupství mohlo vyslechnout alespoň telefonickou zdravici od Jana Vokála, který je dosud ve Vatikánu: „Pro mě je to jmenování nesmírná změna v životě. Většinu svého života jsem prožil v zahraničí.“ Vokál připomněl také své předchůdce Karla Otčenáška a Dominika Duku.

Vokál: Po takových předchůdcích je to nesmírně veliký závazek

Reportáž Vlastimila Weinera (zdroj: ČT24)

Duka ve své zdravici uvedl, že svému nástupci přeje to, co i on sám nalezl v tomto koutě severovýchodních Čech: nejenom podporu kněží, ale také podporu všech věřících. „Přeji mu přátelskou otevřenost ze strany města a obcí, se kterou jsem mohl vždy počítat,“ uvedl. Vokála uvítal i hejtman hradeckého kraje Lubomír Franc (ČSSD). „Vztahy mezi vedením katolické církve v našem kraji a Královéhradeckým krajem byly vždy výborné, což jsme vyjádřili vloni na podzim udělením medaile současnému českému primasovi Dominiku Dukovi,“ připomněl hejtman, který už plánuje, že se v nejbližším možném termínu s novým biskupem setká.

Proces jmenování nových biskupů se řídí příslušnými normami církevního práva. Biskupové české a moravské církevní provincie předloží seznam několika kandidátů, z nichž apoštolský nuncius po konzultacích s biskupy, kněžími i laiky vybere trojici vhodných kněží, takzvané terno, které zašle Státnímu sekretariátu a Kongregaci pro biskupy do Vatikánu. Kongregace vybere z trojice jednoho kandidáta a s příslušným komentářem ho doporučí papeži. Pokud papežův kandidát jmenování přijme, je veřejně oznámeno. Celý průběh jmenování je tajný a jeho účastníci jsou vázáni mlčenlivostí. Terno začalo už loni na jaře, spekulovalo se, že trojici kandidátů tvořili provinciál českých jezuitů páter František Hylmar, proděkan pražské Katolické teologické fakulty Jaroslav Brož a Jan Vokál.

Průběh jmenování je tajný, účastníci jsou vázáni mlčenlivostí

Královéhradecká diecéze vznikla roku 1664 založením zdejšího biskupství. Počet obyvatel diecéze je 1,26 milionu, z toho se při sčítání v roce 2001 přihlásilo ke katolické církvi asi 307 tisíc lidí. V diecézi je 265 farností.

Jan Vokál se narodil 25. září 1958 v Hlinsku. V roce 1983 absolvoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, obor technická kybernetika, v témže roce odešel do Říma, kde nastoupil do Papežské koleje Nepomucenum a studoval filosofii a teologii na Papežské Lateránské univerzitě. Na téže univerzitě získal roku 2005 licenciát a roku 2008 doktorát. V roce 2009 absolvoval rigorózní řízení v oboru ústavního práva (JUDr.) na Univerzitě Karlově v Praze. Je držitelem diplomu Kongregace pro bohoslužbu a svátosti (studium manželských kauz; 1991–92) a diplomu Kongregace pro blahořečení a svatořečení (studium postulátů kauz; 2004–05). Hovoří anglicky a italsky, pasivně umí německy, polsky a rusky.

Církevní kariéra: V roce 1988 byl vysvěcen na jáhna (biskupem Jaroslavem Škarvadou v německém Ellwangenu), pokračoval roční jáhenskou praxí ve farnosti svatého Dominika a na Univerzitě svatého Tomáše v USA. Na kněze byl vysvěcen papežem Janem Pavlem II. v květnu 1989 v bazilice svatého Petra ve Vatikánu. V letech 1989–90 sloužil jako farní vikář v USA. Od října 1991 nastoupil do služeb státního sekretariátu ve Vatikánu (sekce pro obecné záležitosti), kde pracuje dodnes. V letech 1992–2005 byl osobním sekretářem kardinála Corrada Bafileho. Roku 2005 ho papež Benedikt XVI. jmenoval koadjutorem kanovnické kapituly při papežské bazilice Panny Marie větší v Římě, kde dosud vykonává kněžskou službu.