Na železnici začala modernizace stanice České Velenice

Třeboň (Jindřichohradecko) - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes zahájila modernizaci železniční stanice České Velenice. Při stavbě se změní kolejové řešení, vzniknou nová nástupiště s bezbariérovými přístupy a trať získá i moderní zabezpečovací zařízení, uvedl mluvčí SŽDC Pavel Halla. Na projekt za přibližně 850 milionů korun většinou přispěla Evropská unie, podílí se i stát. Ukončení stavby je plánováno na polovinu roku 2011.

„Výsledkem dokončené stavby bude uvedení železniční stanice České Velenice do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům,“ uvedl ředitel SŽDC Jan Komárek.

Loni už stavební firma provedla přípravné práce, které vyžadovaly krátkodobé denní výluky koleje na Nové Hrady, hlavní výluky spojů jsou ale naplánovány na letošní rok.

Úvodní stavba se zaměřuje na železniční stanici České Velenice. Úpravy kolejiště ve stanici zahrnují i nové zapojení železničních tratí směrem do Českých Budějovic a do Veselí nad Lužnicí. Na nástupištích se posunou nové koleje tak, aby průřezy elektrických vlaků nezasahovaly do zastřešení nástupišť. Přibudou bezbariérové přístupy se zvukovými majáčky a vodicími lištami pro nevidomé.

Rekonstrukce se dočká také hraniční železniční most přes Lužnici. Celá stanice bude zatrolejována v návaznosti na elektrizovanou trať z rakouského Gmündu a na dokončovanou elektrizaci trati do Českých Budějovic. Součástí je i vybudování nového areálu napájecí stanice trakčního vedení a úprava výpravní budovy s moderním zabezpečovacím zařízením včetně nového rozhlasu.

Stavba navazuje na elektrizaci trati z Českých Budějovic do Českých Velenic a po roce 2013 bude pokračovat modernizace trati do Veselí nad Lužnicí. Celkové náklady se budou pohybovat kolem tří miliard korun.