Hříšníci z plzeňských práv asi o tituly nepřijdou, škola se bojí žalob

Plzeň - Velká aféra na plzeňských právech s velkou pravděpodobností skončí bez odebírání akademických titulu. Univerzita navíc ani nezveřejní jména všech hříšníků. Rektor Západočeské univerzity Josef Průša má přitom u šesti jmen jistotu, že by měla o titul přijít. Rektorát chce ale předejít nepříjemnostem a soudním sporům, u kterých by škola měla jen minimální šanci na úspěch.

Podle Průši by se všichni hříšníci obrátili na soud a tam zřejmě škola bude prohrávat, protože by vinu svalovali na nepořádek na právnické fakultě. „Právo je tak ošidné a má tolik zákoutí a kliček, že si nedělam žádné iluze,“ podotkl Průša. Univerzitní komise musí ještě prověřit vytypované magisterské a bakalářské práce, kontrola má ale z rozhodnutí ministerstva skončit k 31. lednu. Podle rektora je přínos kontroly alespoň v tom, že už by měl být na škole pořádek.

Právnická fakulta bude propouštět, kateder bude méně

Reportáž Miroslavy Vildové (zdroj: ČT24)

Po nástupu nového děkana Jiřího Pospíšila startují na plzeňských právech první změny. Akademický senát dnes schválil změnu struktury fakulty, místo dosavadních 12 kateder bude nově devět, mezi nimi však přibudou dvě nové. Změnit se má navíc i vedení jednotlivých kateder. Škola tak reaguje na fakt, že pro některá pracoviště nemá dostatek kvalitních odborníků a letošní rozpočet je navíc nižší zhruba o čtvrtinu. Změnu ještě musí schválit univerzitní senát, který by se měl sejít ještě v lednu.

„Toto opatření je počátkem změn zde na fakultě. Budou vybráni noví vedoucí těchto kateder, dojde ke změně struktury vyučujících, budeme výuku zajišťovat efektivněji s menším počtem lidí,“ uvedl Pospíšil. Změna by tak mohla pomoci odvrátit hrozbu omezení magisterských akreditací, které končí v roce 2012. Studentů by se změny ve struktuře fakulty neměly dotknout.

„Předpokládám, že pan rektor výsledky, i s případnými jmény těch, kteří získali titul nestandardně, zveřejní. Mělo by to ale být až na konci šetření, na konci ledna. Doufám, že pak bude rektor tituly důsledně odebírat. Já ho v tom budu podporovat.“

- děkan Právnické fakulty ZČU Jiří Pospíšil

Důvěryhodnost při získávání titulů chce Pospíšil škole dodat dohlížiteli při státnicích. „Ke státním zkouškám budeme přivolávat takzvané externisty, kteří mají dohlížet na to, že ty zkoušky budou standardní, mají dohlížet na to, že nebude jakákoli pochybnost o průběhu státních zkoušek na plzeňské právnické fakultě. Nebudou ke zpřísnění, ale k zajištění objektivity a k zajištění stejné přísnosti jako v Praze, v Brně nebo v Olomouci,“ uvedl děkan plzeňských práv v pořadu Hyde Park.

Plzeňská práva také budou propouštět, asi o čtvrtinu sníží počet úvazků a zaměstnanců. „Zda všichni vyučující z fakulty odejdou nebo dojde ke změně jejich úvazků, budeme probírat s vedoucími kateder,“ dodal Pospíšil. Ti, kteří se živí advokacií či jinou právní praxí, by měli dostat jen symbolickou odměnu nebo na fakultě začít pracovat zdarma, podobně jako je tomu v zahraničí, kde tito lidé vnímají své působení na školách jako prestiž.

Podle Pospíšilova návrhu budou katedry pracovního, obchodního a občanského práva přeměněny na oddělení, která zaštítí nová katedra soukromého práva a civilního procesu. Druhá velká katedra zaměřená na správní právo začlení finanční právo, právo sociálního zabezpečení a právo životního prostředí. Vedení fakulty nyní chystá výběrová řízení na šéfy nových kateder, po nichž bude požadovat návrh na personální audit. „Během ledna musí být jasné, jakou personální strukturu fakulta bude mít,“ dodal.

Reformy na fakultě odstartovala aféra opisování prací a takzvaných rychlostudentů, komise univerzity už prověřila doktorské studium, rigorózní řízení a nyní prověřuje magisterské studium.

Jiří Pospíšil
Zdroj: ČT24