Domácího násilí v roce 2020 přibylo. Organizace pomáhající obětem evidují nárůst poptávky po svých službách

Až šedesátiprocentní nárůst poptávky po svých službách zaznamenaly loni organizace, které se zabývají pomocí obětem domácího násilí. České televizi tuto informaci sdělila socioterapeutka Zdena Prokopová z centra ROSA. Situace se podle ní výrazně zhoršila především tím, že lidé trávili v souvislosti s pandemií koronaviru více času doma.

Během minulého roku byla situace pro oběti složitá, řada poraden měla totiž omezený provoz. „Naše centrum zaznamenalo o 50 až 60 % větší počet týraných žen, které se na nás obrátily,“ řekla Prokopová.

I během pandemie koronaviru organizace stále nabízí možnost jak osobních konzultací, tak i distančního poradenství přes SOS linku „Ne každá oběť domácího násilí chce situaci řešit s policií. Ze statistik víme, že jen osm procent žen se na policii obrátí,“ dodala socioterapeutka.

Pandemie jako jedna z příčin nárůstu případů domácího násilí

Vedoucí Centra sociálních služeb Praha Barbora Holušová uvedla, že na základě zkušeností mají v určitém období takové případy tendenci klesat a někdy narůstat. „Velmi často se takové případy objevují na konci školního roku nebo před Vánoci. Je zřejmé, že ne vždy se lidé, kteří řeší rodinnou situaci zasaženou násilím, obrací ihned na policii. Proto také zaznamená v uvedených číslech pouze zlomek případů. Mám obavu, že čím déle bude období pandemie trvat, tím budou případy narůstat,“ shrnula.

„Z informací, které nám poskytly vybrané organizace, vyplývá, že v roce 2020 došlo k nárůstu poptávky po jejich službách o 30 až 40 procent. Policie České republiky potvrzuje nárůst takzvaných incidentů, kdy nedošlo k vykázání, ale jednalo se o násilí,“ uvedla Dana Moree z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, která se podílí na výzkumu problematiky domácího násilí v době koronakrize.

I přes to, že za rok 2020 byl organizacemi evidován nárůst případů domácího násilí, těch hlášených policii naopak ubylo. „Za minulý rok je evidováno pouze 1169 případů, což je o 87 méně než v roce 2019. Na druhou stranu však evidujeme mírný nárůst incidentů s domácím násilím přibližně o 500,“ sdělil mluvčí Police ČR Ondřej Moravčík.