Církve nečekaně uspěly s restitucí pozemků, kde se plánují silnice

Hradec Králové - Hradecký soud rozhodl, že Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a římskokatolická farnost mají dostat v restituci požadované pozemky na Královéhradecku. Pozemkový úřad parcely předtím řádu odmítl vydat kvůli tomu, že je potřebuje na stavbu rychlostní silnice R35 z Hradce Králové do Jičína, respektive přeložky silnice. Obě rozhodnutí ale nejsou pravomocná, Státní pozemkový úřad se odvolá.

Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského by měla získat tři parcely v Oboře, místní části Chomutic na Jičínsku. Ve čtvrtek o tom rozhodl Krajský soud v Hradci Králové. Kongregace totiž podala žalobu, protože pozemky jí v rámci restitucí odmítl Státní pozemkový úřad vydat.

Soudce Jan Fifka při zdůvodnění rozhodnutí řekl, že má za prokázané, že jde o pozemky, které byly historickým majetkem církevní organizace, a že tam byla spáchaná křivda. „Restituční předpisy mají napravovat křivdy, které se staly v minulosti. Zkrátka, je to vyrovnání se s minulostí, tak jak stát postupoval vůči svým občanům a jednotlivým organizacím,“ řekl soudce.

Podle něj jde o první obdobný případ, Fifka neví o tom, že by takový případ řešil nějaký jiný soud v České republice. „Je to pochopitelně věcí výkladu té právní normy. Hodně jsem o tom uvažoval a toto mi přijde jako nejsprávnější závěr,“ řekl Fifka. Jelikož se ale pozemkový úřad odvolá, výklad ještě posoudí soudy vyšších stupňů.

"Věřím, že právě taková rozhodnutí urychlí další rozhodnutí soudů, eventuálně možnost tvoření smluv. Chápu, že stát mnohdy čekal na precedens rozhodnutí soudu," uvedl generální sekretář České biskupské konference Tomáš Holub.

Spor se vede i o možnost zavedení věcného břemene

Původním důvodem nevydání pozemků boromejkám je plánovaná silnice R35 z Hradce Králové do Jičína, která má vést přímo přes ně. Právní zástupce boromejek Stanislav Hykyš ve čtvrtek u soudu řekl, že je kongregace připravená zřídit kvůli výstavbě silnice věcné břemeno a v budoucnu nehodlá stavbě bránit. Uvedl také, že ostatní pozemky v lokalitě Státní pozemkový úřad boromejkám již vydal.

Právní zástupkyně Státního pozemkového úřadu Dagmar Čevelová u soudu namítala, že předmětné pozemky nelze vydat, protože jsou dotčené veřejně prospěšnou stavbou. Navrhované zřízení věcného břemene podle pozemkového úřadu nepřipadá v úvahu.

Parcela i pro římskokatolickou farnost v Hradci Králové

U hradeckého krajského soudu s žalobou podanou na Státní pozemkový úřad uspěla i římskokatolická farnost v Hradci Králové - Pouchově. V rámci restitucí usilovala o pozemek na kraji města na Slezském Předměstí, který leží na trase plánované přeložky silnice II/308.

„K případnému zřízení přeložky silnice postačuje zřízení věcného břemena, které je žalobkyně ochotna zřídit. Bylo prokázáno, že jde o pozemek nezastavěný, není proto dána žádná okolnost pro splnění výjimky z vydání věci,“ řekl právní zástupce farnosti Stanislav Hykyš. Ani podle soudce Jana Fifky nebyl pro uplatnění výjimky důvod. Státní pozemkový úřad s žalobou nesouhlasí a navrhl její zamítnutí.

Duka: Do konce roku získáme 70 procent majetku, o zbytku rozhodne soud

Kardinál Dominik Duka odhaduje, že katolická církev získá do konce letošního roku zpět až sedmdesát procent majetku, který požadovala po státu v rámci majetkového vyrovnání. Zbytek se podle něj bude muset řešit právě u soudů, aby se odstranily pochybnosti o porušení zákona. 

Za loňský rok české státní instituce vydaly církvím v rámci restitucí přes dvacet tři a půl tisíce pozemků, tedy jen něco přes pětinu z celkem požadovaných zhruba 112 tisíc. V předchozím roce stát vydal pouze 119 pozemků. Státním úřadům se nedařilo plnit zákonem stanovené lhůty.

Církve, které se státem uzavřely dohodu, mají podle zákona dostat nemovitý majetek v celkové hodnotě 75 miliard korun. Během 30 let jim stát vyplatí také 59 miliard korun za majetek, který nemůže být vydán, neboť již dnes není v majetku státu. Současně se až na nulu bude snižovat státní dotace církvím, zákon tedy znamená i odluku církve od státu.

Vydáno pod