Česko chystá nové chráněné lokality. EU chce Vidnavu i Labišťata

Evropská soustava Natura 2000 se rozšíří o další české lokality. Ministerstvo životního prostředí navrhuje doplnit seznam o 55 nových území, kde se vyskytují chránění živočichové a rostliny. Na sedmi z nich dlouhodobě trvá i Evropská komise. Pokud Česko do ledna 2016 seznam chráněných území nedoplní, hrozí mu finanční sankce a zastavení evropských dotací.

Kromě padesátky nových lokalit budou do 70 stávajících doplněny další předměty ochrany. Dalších jedenáct lokalit se úplně zruší a u 253 dojde k úpravě hranic. Na sedmi lokalitách navíc Brusel výslovně trvá a požadoval je doplnit už několikrát. Předchozí vlády je ale nikdy neschválily. Jde o Labské údolí, Slavíkovy ostrovy, Labišťata, Žďánický les, Dobřany, Meandry Jihlavy a Vidnavu.

V některých oblastech ale mohou kvůli různým veřejným zájmům nastat spory s obcemi a dalšími ministerstvy. Řada z nich právě proto není stále schválená. Například u Labského údolí jde o rozšíření území. „Je to unikátní krajina, samotný tok řeky je v současnosti jediným stanovištěm lososa obecného v ČR,“ obhajuje záměr ministerstva ředitelka odboru druhové ochrany Veronika Vilímková. Spory ale může vyvolat plánovaná stavba vodohospodářského díla. Podle ministerstva ale ochrana údolí neznamená zastavení přípravných prací. Ohrožení živočichové by se mohli přesunout jinam.  

Schválení lokalit komplikují ložiska ropy nebo plánované jezy

U Slavíkových ostrovů a Labišťat u Přelouče nad Labem mají být zase vybudovány jezy. Jde přitom o území, kde se mimo jiné nachází největší populace dvou druhů modrásků - bahenního a očkovaného. Problematický je i Ždánický les, který by měl být chráněn pro lesní stanoviště dubohabřiny. Na úbočí lesa se ale nacházejí ložiska ropy.

„Podobně jako v případě Vidnavy, kde je předmětem ochrany kuňka žlutobřichá, tak i tady z minulého doplňování národního seznamu tyto lokality vypadly pro konflikt s dobývacím prostorem,“ dodala Vilímková. Také proti zařazení Meandrů Jihlavy, kde se vyskytuje chráněná ryba hrouzek běloploutvý, se už v minulosti postavila obec Pohořelice kvůli plánované výstavbě protipovodňových opatření.

Seznamy nových lokalit nyní míří do mezirezortního řízení. Pro návštěvníky by se jejich zařazením do soustavy Natura 2000 nic nezměnilo. „V ČR se naprostá většina aktuálních i nových evropsky významných lokalit překrývá se stávajícími chráněnými územími,“ poznamenal náměstek ministra pro ochranu přírody Vladimír Dolejský.  

Evropsky významné lokality (EVL) jsou spolu s ptačími oblastmi součástí evropské soustavy Natura 2000. Národní seznamy EVL vznikají v každém evropském státě. Požadavek na jejich tvorbu vyplývá z evropského práva. Cílem soustavy Natura 2000 je ochrana cenné evropské přírody a zachování její biologické rozmanitosti pro budoucí generace.

Stávající český seznam vznikl v roce 2005 a tvoří ho 1075 lokalit o celkové rozloze 7856 km2, což je necelých 10 procent území Česka. Ve srovnání s ostatními státy jsme ale stále na chvostu žebříčku. „Slovinsko, Bulharsko a Chorvatsko má v režimu EVL přes 25 procent rozlohy státu, na Slovensku pokrytí dosahuje téměř 14 procent, což je i celoevropský průměr,“ uvedl náměstek ministra pro ochranu přírody Vladimír Dolejský.