Za obchody s bezcennými drahokamy zatím nikdo nebyl potrestán

Praha/Liberec - Diamantová aféra znovu zaujala veřejnost, když Krajský soud v Liberci znovu vynesl zprošťující rozsudek nad čtveřicí obžalovaných, jimž kvůli obchodům s drahými kameny hrozilo za podvod až 12 let vězení. Bývalí společníci firmy Ikona Karel Bystřický a Miloš Fichtner, bývalý právní zástupce Ikony Petr Veselý a přední soudní znalec na oceňování drahých kamenů Ivan Turnovec měli podle státního zástupce připravit banky o bezmála 404 miliony korun.

Soudkyně však zprošťující rozsudek odůvodnila tím, že při hlavním líčení se nepodařilo prokázat, že obžalovaní banky poškodili úmyslně, a tudíž se nejednalo o trestný čin. Žalobce se na místě odvolal a věc bude řešit Vrchní soud.

Podstata podvodu spočívala v tom, že banky na začátku 90. let přijímaly do zástavy nablýskané bezcenné kamínky. Podnikatelé kameny kupovali od firmy Ikona. Banky na kameny poskytly půjčky přes 900 milionů korun. Drtivou většinu úvěrů podnikatelé nezačali vůbec splácet. Jakmile ovšem půjčky obdrželi, zaplatili z nich Ikoně za kameny. Většinou Ikona chtěla za kameny přibližně polovinu peněz z poskytnutých úvěrů. Celková škoda způsobená těmito podvody nebyla nikdy vyčíslena. Oficiální místa ji však odhadují na 30 až 40 miliard korun.

Video Reportéři ČT
video

Reportéři ČT

Za duchovního otce podvodů je považován frýdlantský podnikatel Petr Winter, spolumajitel později zaniklé firmy Ikona Frýdlant. Skupina lidí spojená s touto firmou propašovala do ČR velké množství diamantů. Ikona je dovážela z Německa a obstarávala k nim i znalecké posudky, které, jak se ukázalo, byly mnohonásobně nadhodnocené. Podnikatelé kameny odkoupili za odhadní ceny, vzápětí si nechali udělat nový, vyšší odhad a na jeho základě dostali od bank úvěry. Teprve později banky zjistily, že kameny nepokrývají výši poskytnutých úvěrů. Některé banky tyto podvody přivedly dokonce ke krachu.

Winter při výslechu na policii považoval prodej kamenů za standardní obchod. V roce 1999 vycestoval do Německa, kde se pokoušel vyhnout trestu za mnohamilionové podvody. Nijak nesouvisely s drahými kameny a Krajský soud v Liberci za ně Wintera odsoudil do vězení na devět let. Trest si odpykává v Německu.

Velkou roli v této kauze hráli soudní znalci v oboru drahých kamenů a kovů. Jedním z nich je Ivan Turnovec. Na něj se obrátili lidé z Winterovy firmy. Turnovec v některých případech kameny nadhodnotil až stonásobně. Soud ale rozhodl, že ani v jeho případě nešlo o podvod. Znalec soud přesvědčil, že v kauze figuroval pouze jako překladatel, který posudky překládal z němčiny do češtiny.

Za miliardové úvěry získané v bankách pomocí nadhodnocených drahých kamenů, nakoupili lidé z Winterova okruhu také řadu nemovitostí. Ty opět zastavovali v bankách za několikanásobně vyšší ceny a podobně jako drahé kameny je banky přijímaly jako zástavu bez toho, aby si udělaly vlastní odhady.

Na obchody s drahými kameny nedoplatily jenom banky. Problémy měl i knižní velkoobchod J.R.Vilímek. V době, kdy se v roce 1994 stal majitelem společnosti Rostislav Šábrt. Ten záhy po svém nástupu prodal dům patřící knižnímu velkoobchodu, který byl ohodnocený původně téměř na půl miliardy, za pouhých 80 miliónů korun. Za utržených 80 miliónů společnost nakoupila soubor drahých kamenů. Poté, co byl na knižní velkoobchod vyhlášen konkurs, se konkursní správce stále snaží prodej domu zpochybnit. Poslední právní stav je takový, že Vrchní soud rozhodl ve prospěch současného vlastníka domu firmy Nelson.

Firma Ikona se dostala do povědomí veřejnosti mimo jiné i tím, že v roce 1992 koupila od německé firmy Rothaichner vrtulníky za účelem dalšího prodeje. Podle médií se tehdy jednalo o prodej do Chorvatska, na které se v té době vztahovalo embargo OSN na dovoz zbraní.

Ilustrační foto
Ilustrační foto