„Svoboda projevu musí mít hranice,“ říká egyptský ministr zahraničí Ahmad Abúl Ghajt

Tento týden navštívil Českou republiku egyptský ministr zahraniční Ahmad Abúl Ghajt. Představitel jedné z nejdůležitějších zemí Blízkého východu jednal s ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem především o zahraniční politice Evropské Unie v době českého předsednictví. Exkluzivní rozhovor pro Českou televizi s Ahmad Abúl Ghajtem přineslo Studio ČT24 z 18. prosince.

Česká republika brzy převezeme předsednictví Evropské unii. Má Praha šanci ovlivnit blízkovýchodní mírový proces?
Bezpochyby šance má. Udržujete dobré vztahy s oběma stranami  - s Izraelem i arabskými zeměmi, s Palestinci. Věříme, že až Česká republika převezme předsednictví, bude jednat vyváženě. To je klíč k problému.
Udržujete velmi dobré vztahy s Izraelem. Využijte je k povzbuzení Izraele, aby na mírovém procesu spolupracoval. Pochopitelně to není jen otázka vašeho předsednictví, ale i úkol pro novou americkou administrativu. Věříme ale, že k mírovému procesu přispějete.

Český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg nedávno řekl, že by rád uspořádal summit EU a Izraele. Souhlasíte s takovýmto plánem?
Egypt sleduje všechny kroky, kterými chce Evropa ovlivnit mírový proces. Pokud se taková konference uskuteční a uvidíme evropské státníky, jak při diskuzích s Izraelci trvají na umírněném postoji a na tom, aby uznali Palestincům právo na vlastní stát, je to dobrý vývoj. Ovšem pokud evropští vůdci budou podporovat Izraelce, kteří spolupráci odmítají, mírovému procesu jen ublíží.
Měli byste přimět také palestinské vůdce, aby si sedli s evropskými státníky k jednomu stolu a diskutovali o skutečných potřebách Palestinců.

Je hlas Evropské unie na Blízkém východě dost hlasitý?
Evropská unie je součástí „čtyřky“, má ekonomický potenciál. Velké evropské země měly vazby na tuto oblast. Státy jako Francie, Itálie, Německo, Velká Británie nebo Španělsko mají schopnost události ovlivnit.
A pak tu jsou další hráči EU, kteří měli vždy dobré vztahy s Blízkým východem. Například Česká republika a Egypt. Vzájemné vztahy jsme navázali už v roce 1920 a trvají přes osmdesát let.
Takže ano, Evropská unie dokáže hrát důležitou roli.

Pro Evropskou unii je Egypt klíčový partner především kvůli vlivu, který v regionu má. Je pro Egypt spolupráce s Unií stejně důležitá?
Samozřejmě, o tom není pochyb. Toto je moje druhá návštěva Prahy za posledních 14 měsíců. S českým ministrem zahraničí se vídám každé dva tři měsíce - potkáváme se všude.
Vztahy mezi Unií a Egyptem jsou dobré a nejsou omezené jen na problém Blízkého východu. Spolupracujeme na projektu Unie pro Středomoří, které Francie a Egypt společně předsedají. S EU pravidelně konzultujeme všechny mezinárodní problémy jako například situaci v Súdánu, Dárfúru, nebezpečí pirátů u afrického rohu.

Evropská unie v minulosti kritizovala Egypt za porušování svobody slova, náboženského a politického vyznání. Jak reagujete na tuto kritiku?
Nemyslím si, že by Unie kritizovala tyto věci. Každá země má svůj ekonomický a sociální vývoj. Pokud uděláte závěr bez znalostí a reálií konkrétní země, je to závěr špatný. Vždy byste se měli snažit porozumět vnitropolitické situaci Egypta.
My také nelibě neseme, jak v Evropě zacházíte s muslimy a cizinci. Máte tu sice svobodu slova. Ta však dokáže vést až k urážce druhého. Svoboda projevu musí mít své hranice. Když vyjadřujete svůj názor a pocity, musíte si dát pozor, abyste neporušil mé právo nebýt napaden.

Egypt je jedním z největších příjemců zahraniční pomoci z Evropské unie. Jaké projekty pomáhají tyto peníze rozvíjet především?
Evropská unie egyptské ekonomice hodně pomáhá. Jde především o projekty na úpravu vody, stavbu vodovodů. Důležitá je i spolupráce v otázce technologií. Potřebujeme rozvíjet potenciál Egypta v oblastech, kde bychom mohli zlepšit životní úroveň Egypťanů.
S Unií dále spolupracujeme také na solární energii. Na egyptském pobřeží a v poušti na západě země pálí prudké slunce přibližně 330 dní v roce. Pokud by sem Evropa investovala, elektřinu by mohl čerpat nejen Egypt, ale i členské státy Unie. V Egyptě jsou využitelné i větrné elektrárny, protože Rudé moře funguje skoro jako větrný tunel. Takže pokud by zde Evropané chtěli postavit větrníky, užitek bychom z toho měli my i vy.

Existuje plán na dodávky egyptského plynu do Evropy, který by měl snížit energetickou závislost Unie na Rusku. Jak moc je tento projekt reálný?
Minulý týden jsme v Bruselu podepsali memorandum o porozumění v oblasti energie. Jde o energetické potřeby Evropy i Egypta. Projekt je reálný. Spolupracujeme s Turky, Bulhary i Maďary. Už dnes dodáváme plyn do mnoha zemí v okolí. Uvažujeme na napojení jak na evropský plynovod Nabucco, tak na ruský plynovod Jižní proud. Věřím, že v budoucnu se na tomto projektu Evropská unie a Egypt dohodnou.

(redakčně kráceno)