První návštěva Jana Pavla II. byla emotivní od samého začátku

Praha - Papež Benedikt XVI. přijíždí jako hlava katolické církve do Česka poprvé. Jeho předchůdce Jan Pavel II. stihl od roku 1990 návštěvy tři. Hned ta první – v dubnu roku 1990 – byla velmi emotivní už od chvíle, kdy papež vystoupil z letadla a políbil zem. Skutečnost, že papež přijel do někdejšího Československa pouhého půl roku po sametové revoluci, tehdy prezident Václav Havel označil za malý zázrak. Do Česka se Jan Pavel II. vrátil ještě dvakrát  - v roce 1995 a v roce 1997. Přesto, že návštěva papeže je v Česku vždy považována za velmi významnou událost, k náboženskému vyznání se hlásí stále méně a méně lidí - při posledním sčítání lidu to bylo 32 procent obyvatel Česka, zatímco ještě v roce 1991 až 44 procent lidí.

Přítomnost papeže v Praze byla ještě pár měsíců před jeho příletem nepředstavitelná. Vždyť Jan Pavel II. chtěl do tehdejšího Československa přijet už v roce 1985 na jedenáctisté výročí smrti svatého Metoděje. K tehdejšímu pozvání kardinála Františka Tomáška se ale nepřipojil prezident Gustáv Husák. Naopak Václav Havel jako první polistopadový prezident v příletu papeže viděl důležitý symbol.

Jan Pavel II.

0„Tento polibek papeže byl polibkem bratrství, pokoje a usmíření. Kéž pomůže zhojit jizvy minulosti a odstranit dávné stíny nedůvěry, které kdy v minulosti ležely mezi Čechami a Římem.“

Václav Havel vítal papeže: „Nevím, zda vím, co je to zázrak. Přesto se odvažuji říct, že jsem v tomto okamžiku účastníkem zázraku: Člověk, který byl  ještě před šesti měsíci zatýkán jako nepřítel svého státu, vítá dnes jako jeho prezident prvního papeže v dějinách katolické církve, který stanul na půdě, kde tento stát leží.“

Video Reportáž Olgy Málkové o věřících v Česku
video

Reportáž Olgy Málkové o věřících v Česku

Reportáž Olgy Málkové o věřících v Česku

Reportáž Olgy Málkové o cestách papeže do Česka

Václav Havel

„Po dlouhá desetiletí byl z naší vlasti vyháněn duch. Mám tu čest být svědkem okamžiku, kdy její půdu líbá apoštol duchovnosti.“

Vrcholem návštěvy Jana Pavla II. byla mše na Letenské pláni, na kterou přijelo na půl milionu věřících. Jan Pavel II. poté odjel i na Moravu, kde sloužil mši na Velehradě – místě, kde podle legendy sídlili věrozvěstové Cyril a Metoděj. Své putování po Československu zakončil v Bratislavě. 

V roce 1995 svatořečil Zdislavu z Lemberka a Jana Sarkandra

V květnu 1995 přijel Jan Pavel II. už do samostatné České republiky. Tentokrát v Olomouci svatořečil Zdislavu z Lemberka a Jana Sarkandra. Nicméně svatořečení faráře Jana Sarkandra okamžitě odmítli představitelé několika nekatolických církví. Nový světec pro ně byl vlastizrádce, který se podílel na likvidaci Jednoty bratrské. Jan Pavel II. na to nakonec reagoval omluvou za křivdy spáchané katolíky.

Duben 1997 -  pražská Ruzyně opět vítá Jana Pavla II.

V dubnu roku 1997 sedmasedmdesátiletý Jan Pavel II. s už viditelně podlomeným zdravím zavítal do Česka potřetí. Důvodem návštěvy bylo milénium svatého Vojtěcha. I tentokrát se setkal s věřícími mimo hlavní město – v Hradci Králové sloužil mši s mladými věřícími. Hlavní bohoslužba se však opět konala v Praze na Letenské pláni. Jan Pavel II. vyzval věřící, aby se neuzavírali do sebe a s odvoláním na svatého Vojtěcha varoval před holdováním blahobytu: „Jeho svědectví ať vám pomáhá správně chápat ekonomické vymoženosti, aniž byste se nechali omámit pozlátkem konzumu.“

Návštěvy svatého otce vždy trvají maximálně tři dny a doprovázejí je jak davy věřících, tak mimořádná bezpečnostní opatření. Program je vždy rozepsaný do poslední minuty a papež se nemodlí jen s veřejností, ale má i uzavřená setkání s církevními preláty. 

Počet věřících klesá, ještě v 50 letech jich ale byla většina 

Podle dat, která nabízejí oficiální sčítání lidu, se k náboženskému vyznání v roce 1921 hlásilo téměř 93 procent lidí, v roce 1930 92 procent. Dokonce v roce 1950, kdy lidé naposledy až do pádu železné opony odpovídali na otázku týkající se náboženského vyznání, se k víře hlásilo téměř 94 procent Čechoslováků. 

Rok 1989 byl momentem, kdy se církve i jejich příznivci poprvé po letech nadechli. Nicméně přesto v polistopadové době věřících ubývá. Při sčítání v roce 1991 už se k náboženskému vyznání hlásilo jen 44 procent lidí a při posledním sčítání v roce 2001 se za věřící pokládalo už jen 32 procent lidí.

Jan Pavel II. v roce 1990 v Československu
Jan Pavel II. v roce 1990 v Československu
Více fotek
  • Jan Pavel II. v roce 1990 v Československu autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1134/113313.jpg
  • Alexandr Dubček a kardinál Tomášek při návštěvě papeže v roce 1990 autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1134/113314.jpg
  • Jan Pavel II. autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1134/113317.jpg
  • Věřící na bohoslužbě autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/797/79688.jpg