Fiducia vydala knihu o architektuře

Ostravský klub Fiducia začal s vydavatelskou činností. Prvním počinem je kniha Martina Strakoše Ostravské interiéry. Publikace vyplňuje mezeru v dokumentaci architektury moravskoslezské metropole.

Kniha představuje architektonicky zajímavé veřejné budovy jako kostely, kina, divadla, nádraží, radnice, banky. Autor si výjimečně vůbec nevšímá fasád.

„Zaměřuji se na vnitřnosti staveb, na to, jak fungují, jak jsou designovány, jakým způsobem přetrvaly do současnosti v průběhu staletí. V některých případech se podařilo nafotit stavby vůbec poprvé. Třeba husitský sbor v Zábřehu,“ uvedl autor knihy, historik architektury Martin Strakoš.

Podle historika a teorietika umění a architektury Rostislava Šváchy, který knihu pokřitl, jde o textově i obrazově kvalitní a pro Ostravu významné dílo.

„Zájem o tu novější architekturu je důležitý, protože je to architektura všedního dne, ona tvoří rámec naší každodennosti. A když si tu knihu prolistujete, zjistíte, že v Ostravě najdete vynikající architektonické prostory,“ uvedl Švácha.

Video Reportáž Petry Sasínové
video

Reportáž Petry Sasínové

Autor fotografií Roman Polášek fotí architekturu už delší dobu, například pro Průvodce architekturou Ostravy, kterou vydal Památkový ústav Ostrava. Zvláštností focení interiérů byla nutnost spolupráce s lidmi, kteří stavby obhospodařují.

„Samozřejmě jsem se setkal jak s velkou vstřícností, tak s určitou nedůvěrou. Lidé si prostě domů nechtějí pustit každého s fotoaparátem, stativy a světly,“ líčil fotograf Polášek.

Sdružení Fiducia chce v příštím roce vydat další publikaci, a to o ostravské skupině Přirození, ke které patřili například Jiří Surůvka, Daniel Balabán, Jan Balabán, Pavel Šmíd a další.

„O této skupině vlastně nevyšlo nic podrobného, přestože byla důležitá pro ostravský kulturní život. Takže bychom to chtěli napravit. Ta první kniha je náprava, ta druhá je taky taková náprava,“ řekla majitelka Antikvariátu a klubu Fiducia Ilona Rozehnalová.