Tiskové prohlášení Miroslavy Němcové

Jihlava - Tiskové prohlášení 1. místopředsedkyně ODS a předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové:

Po důkladném zvážení všech okolností jsem se rozhodla neúčastnit se nominačního procesu uvnitř ODS a nepožádala jsem tedy mé domovské regionální sdružení ODS Vysočina o nominaci na funkci prezidenta republiky. Důvody, které vedly k tomuto mému rozhodnutí:

1. Vnímám velmi hluboce vypjatou situaci v naší zemi. Za klíčové v této době považuji, aby nebyla zpochybněna stabilita ústavních institucí. Parlament je základní institucí demokratické země, která za všech okolností musí dbát o udržení společenského smíru, což je cíl, který bude v následujících měsících vystaven velkým zkouškám. Proto jsem přesvědčena, že právě v této turbulentní době mohu prospět České republice daleko více v pozici předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

2. Vážnou a velmi diskutovanou otázkou dneška je posílení role národních parlamentů v Evropě tak, aby garantovaly svobodný a demokratický rozvoj každé země. Tento proces nabývá naléhavosti.

3. Jako předsedkyně Sněmovny mám odpovědnost, kterou kladu nad kandidaturu na prezidenta republiky.