Studenti osmi evropských zemí spolu tráví prázdniny v Beskydech

Ostravice - 65 mladých lidí z osmi evropských zemí je teď o prázdninách v Beskydech. Jde o Mezinárodní setkání studentů, a v Česku je už podesáté. Čeští a zahraniční studenti si zdokonalují cizí jazyky a také si navzájem představují tradice a zvyky svých zemí.

Výměnné pobyty mladých lidí ve věku od 15 do 20 let se v Beskydech za podpory EU pořádají uý od roku 2003. Prvního ročníku se zúčastnily čtyři země, letos jich je už osm. Účstníci mezinárodního setkání studentů stráví v Beskydech téměř dva týdny. Každý den pobytu je věnován jedné zemi, studenti tak mohou postupně poznat tradice a zvyky svých nových kamarádů. „Podobné pobyty pořádají také jiné země, kam zase mohou jezdit čeští studenti,“ uvedla organizátorka beskydského setkání Marta Michaláková. Pokud by se čeští studenti chtěli zúčastnit příštího ročníku projektu, najdou více informací na stránkách www.eurocampy.eu.

Video Reportáž Tomáše Vzorka
video

Reportáž Tomáše Vzorka