Cirkus Havel – z Avignonu na obrazovky

Divadlo Husa na provázku na letošním festivalu Villeneuve en Scène u Avignonu ve Francii představilo mezinárodní verzi inscenace Cirkus Havel. Dokument o atmosféře na představení i o odkazu Václava Havla, jak jej vnímají nejen Češi, připravuje v brněnském studiu České televize režisér Ladislav Cmíral.

Před pár dny se váš štáb vrátil z festivalu ve Francii. Jaké dojmy jste si odtud přivezl?

Do Avignonu je to od nás poměrně daleko. Cesta byla únavná, jeli jsme na jeden zátah i s cestou domů. Představení Husy na provázku, potažmo i naše produkce probíhala v cirkusovém stanu. Ten se vzhledem k tamním klimatickým podmínkám proměnil ve výheň, takže pracovně to pro nás bylo náročné. Ale jinak se mi tam moc líbilo, byl to pro mne velmi inspirativní zážitek.

Jak se představení Divadla Husa na provázku dostalo do Francie? Co má festival společného s Václavem Havlem?

Francouzští divadelníci podpořili Václava Havla už v 80. letech, když byl ve vězení – na divadelním festivalu v Avignonu četli celou noc jeho texty. Festival Villeneuve en Scène přináší už 15 let alternativní představení kočujících divadel a na Karavanu Mira se jeho pořadatelé seznámili s Husou na provázku. Před dvěma lety pak na festivalu představili Havlovu hru Prase a vznikla myšlenka uspořádat poctu Havlovi – divadelníkovi. Havlovi se tato myšlenka moc líbila, ale nejprve nemoc a pak jeho odchod zmařily plány na jeho účast.

Doprovodný program věnovaný vzpomínce na Václava Havla byl bohatý – co na vás nejvíce zapůsobilo?

Uskutečnila se tam například vernisáž fotografií nebo seminář, který zasazoval Václava Havla do širších souvislostí. Věnoval se také souvisejícím tématům ohledně politických vězňů a možností divadla vstupovat do politicko-společenských procesů. Nicméně na mě nejvíce zapůsobilo to, kvůli čemu jsme tam jeli, a to samotné představení Cirkus Havel v podání Divadla Husa na provázku.

Toto představení jste neviděl poprvé. Jak na vás zapůsobilo ve festivalovém prostředí?

Oproti dřívějšímu uvedení tam došlo k několika změnám. Důvodem byly jednak odlišné podmínky a zároveň zapojení francouzských studentů herectví, kteří tvořili součást hry a aktivně se do ní zapojovali. V těchto ohledech šlo o nové nastudování textu. Záměrem bylo vytvořit divadelní koláž, a ta je sama o sobě náročná na vnímání. Teď se tam navíc mísila čeština,  francouzština i celá řada dalších jazyků. Na diváka je to nápor a záleží na každém, kolik jednotlivostí si z toho dokáže „vyzobat“ a nakolik to na něj zapůsobí jako celek. Pochopit všechny souvislosti a nuance se zřejmě nedá zvládnout hned na první zhlédnutí, protože se tam toho děje mnoho najednou a v řadě vrstev.

  • Cirkus Havel ve Francii
    Cirkus Havel ve Francii autor: L. Cmíral, zdroj: ČT Brno
  • Cirkus Havel ve Francii
    Cirkus Havel ve Francii autor: L. Cmíral, zdroj: ČT Brno

Asi bude rozdíl také v tom, jak představení vnímá cizinec a jak český divák.

Navštívili jsme vyprodané premiérové představení. Dá se předpokládat, že jeho diváci byli o něco více poučení o souvislostech, ale stále je tam spousta věcí, které jsou zakotvené v české realitě, a ty zřejmě pro francouzského diváka úplně srozumitelné nejsou. Na druhou stranu ambicí představení je, aby působilo jako celek. V tomto ohledu si myslím, že poselství o problematičnosti moderních českých dějin v celé řadě paradoxů a o místě Václava Havla tam určitě pro vnímavého diváka srozumitelné bylo.

Co je cílem dokumentu, který připravujete? Co v něm chcete zachytit?

Naším primárním cílem je podat zprávu o tom, že se taková akce vůbec uskutečnila, že Divadlo Husa na provázku na festival vycestovalo a uvedlo tam tuto inscenaci. Zároveň jsme si přáli toto představení zaznamenat, jelikož vzhledem k zapojení francouzských herců se jedná o unikátní záležitost, která už se nebude nikdy opakovat, a také zjistit, jak osobnost Václava Havla rezonuje v současné francouzské realitě. Nejen v politické rovině, ale také to, jak jej Francouzi vnímají jako dramatika. Budeme vycházet ze záznamu divadelního představení a doplníme jej o rozhovory s Francouzi i českými účastníky.

Natáčení dokumentu o představení Cirkus Havel ve Francii
Natáčení dokumentu o představení Cirkus Havel ve Francii

Václav Havel je bezesporu velké jméno, ale zároveň se k němu váže spousta kontroverzních otázek. Jak jej vnímáte vy osobně?

Václava Havla vnímám jako jednoho z největších Čechů minulého století. Myslím si, že se výrazně zasloužil o současnou podobu společnosti, ve které dnes žijeme, a to rozhodně pozitivním způsobem. Samozřejmě nikdo není dokonalý, a ani Havlovo politické působení není úplně jednoznačné a černobílé, ostatně jako nic v životě. Avšak jeho historický význam pro nás je podle mě naprosto zásadní. Těžko bychom hledali srovnatelnou osobnost v českých novodobých dějinách.

Proč by si diváci tento dokument neměli nechat ujít?

Myslím si, že představení je zajímavé samo o sobě. Doufám, že i televizní záznam vybraných pasáží zprostředkuje jedinečnou atmosféru na festivalu. Zazní tam i řada zajímavých myšlenek týkajících se významu Václava Havla. Pro diváky, kteří mají navíc rádi poetiku režiséra Morávka z Husy na provázku, to bude určitě zajímavé setkání.

Půlhodinový dokument režiséra Ladislava Cmírala uvede Česká televize pravděpodobně letos v prosinci v souvislosti s připomínkou prvního výročí úmrtí Václava Havla.