Nové Ztracené adresy

Na sklonku roku se ve vysílání České televize znovu přihlásí cyklus Ztracené adresy. Šest nových zastavení na místech, která pohltila historie a o nichž často vědí jen kronikáři nebo hrstka pamětníků, připomene vesnice a osady vymazané z aktuální mapy naší země.  Politický nebo hospodářský vývoj, vojenské újezdy nebo novodobá vodní díla – to jsou nejčastější důvody, proč se původní osídlení z těchto míst vytratilo. Od 24. listopadu až do konce roku nás hlas Petra Kostky doprovodí na cestách, které jen zdánlivě nikam nevedou.  Sledujte vždy v sobotu na ČT2 ve14:40 hodin.

Tvůrci cyklu vedeni geniem loci připomínají zapomenuté reálie a využívají animaci, aby na záběrech současných míst vytvořili iluzi bývalých objektů. Pojďme s nimi krajinou, která ukrývá stopy lidské existence a postupně zahaluje jizvy prastaré i docela nedávné. Připomeňme si obce, které vznikaly ve vztahu k rozvoji řemesel, výrobních odvětví nebo zemědělství. Vedle nich i jiné adresy utopené pod hladinou přehrady nebo zrušené v rámci vojenského výcvikového prostoru. Uvědomíme si při tom řadu momentů, které tvoří naše národní dějiny a které ovlivňují demografický vývoj. Možná při tom zatoužíme vědět víc i o adresách svých vlastních.

Kam se letos vydáme:

24. 11. 2012 Hůrka. Nekonečné lesy, narušené jen občas loukami a mýtinami. Jen pozornější turista tu nepřehlédne kamenné základy domů, zbytky kostelní zdi, bortící se sklepy starých domů…

1. 12. 2012 Horní a Dolní Borková v okrese Český Krumlov. Vykácíš les, zbude mýtina, vytěžíš trochu rašeliny, bude jí míň. Nic na tom přece není a jinak to nikdy nebylo. Lidé to tady měli vždycky těžší než příroda…

8. 12. 2012 Zhůří na Javorné. Bývalá rychta, se rozkládá asi v půli cesty mezi Dobrou Vodou a Železnou Rudou. Už v počátcích byla často zmiňována v souvislosti s boji za práva a svobody Královského Hvozdu, jenž se rozprostíral na hranici Českého království a Bavor…

15. 12. 2012 Nové Údolí. Josef Luňan pocházel ze šumavského podhůří. Do Nového Údolí, do hor při samé zemské hranici, ho přivedla napjatá situace po skončení první světové války…

22. 12. 2012 Stará Voda.  Od 15. století to bylo poutní místo, ale první zmínka o vsi sahá až do století třináctého, kam se datuje i založení obce…

29. 12. 2012  Herčivald. Původní Herzogwald byl později nazýván také Lesy. První zmínky o obci se objevují již ve 14. století, kdy spadala pod panství Šternberk. Jako i jinde v okolí se také zde pěstoval len a tkalcovství bylo vedle zemědělství významným zdrojem obživy…

Ztracené adresy – ve společnosti Materiál, s.r.o. vyrobilo Televizní studio Ostrava. Připravili: dramaturgové Lenka Poláková a Martin Červenka, autor námětu a kameraman Jiří Studnička a režisér Jakub Tabery. Komentář čte Petr Kostka.