Jevišovická přehrada opět přichází o vodu

Jevišovice - Celý rok procházela přehrada v Jevišovicích rozsáhlopu opravou. Bagry a rypadla odtěžily letité usazeniny bahna z jejího dna, aby se mohlo začít s celkovou revitalizací jedné z nejstarších umělých nádrží ve střední Evropě. Teď se ale ukazuje, že hrází prosakuje větší množství vody, než je povolené normou. Voda tak z přehrady opět postupně mizí, aby odborná firma mohla přes zimu opravit výpusti. Příští rok na jaře už by se měla začít přehrada zase znovu plnit. 

„Po provedených opravách na přehradě Jevišovice a postupném napouštění se objevila netěsnost spodních výpustí,“ vysvětlil nutnost opětovného vypuštění vodního díla Jan Moronga z Povodí Moravy. Celou záležitost vyřešili podle něj vodohospodáři s dodavatelskou firmou v rámci reklamačního řízení. „To znamená, že při odstranění závady nevzniknou na straně našeho podniku žádné další náklady,“ ujistil Moronga. 

Vodní nádrž dostavěná v roce 1897, která od svého vzniku neprošla žádnou větší revitalizací, by se měla stát znovu rekreační zónou. Nejstaršímu umělému vodnímu tělesu v Evropě vládly přemnožené sinice, a tak jim bylo nutné jejich existenci znemožnit.

Na to ale musela obec Jevišovice, do jejíhož katastru nejmenší přehrada České republiky patří, nejprve sehnat peníze. Osmnáct milionů dostala z evropských fondů. Do roka po obdržení této dotace ale musela sama sehnat dalších sedm milionů. Nakonec přispělo Povodí Dyje, jehož ředitel Jan Moronga se zavázal Jevišovicím pomoci odborně i finančně. Loni na podzim Povodí Dyje dalo na revitalizaci dva miliony a letos přispěje dalšími dvěma. Zbytek financovaly kraj a obec.

Jevišovická přehrada je jednou z nejstarších umělých nádrží ve střední Evropě a zároveň patří mezi nejmenší u nás. V letech 1894-97 ji postavili jako ochranu proti záplavám a zásobárnu vody pro cukrovar v Hrušovanech nad Jevišovkou. Od roku 1987 je nádrž technickou památkou.

Hráz je gravitační zděná z rulových a ruložulových balvanů, s poloměrem křivosti 240 m. K převádění povodňových průtoků slouží boční bezpečnostní přeliv umístěný na levém břehu nádrže, který může při maximální hladině převést celkový průtok cca 80 m³/s. Pro odtok vody z nádrže slouží 3 štoly spodních výpustí o profilu 1 x 1,9 m vyzděné z rulových kvádrů. Štoly mají uzávěr pouze na návodní straně z plochých žebrových stavidel ovládaných elektricky a ručně z budky na koruně hráze. Kromě hlavního účelu, jímž je ochrana před povodněmi, zajišťuje vodní dílo zachování minimálního průtoku v toku. Významné je také rekreační využití nádrže, provozování letních sportů a rybářství.

Zdroj: Povodí Moravy


Video NO COMMENT: Stěhování ryb
video

NO COMMENT: Stěhování ryb

NO COMMENT: Stěhování ryb

NO COMMENT: Jevišovická přehrada