Vody prosakující z přehrady se lidé bát nemusí

Karolinka - Oprava hráze za téměř 95 miliónů korun čeká přehradu Karolinka na Vsetínsku. Oprava je nutná, hrází totiž prosakuje mnohem více vody, než bývá na podobných vodních dílech běžné. Dělníci přehradu i její hráz zpevní tak, aby si nádrž dokázala poradit i s desetitisíciletou povodní. Opravy měly začít už v květnu, kvůli průtahům ve výběrovém řízení se ale o půl roku oddálily.

Vodní nádrž Karolinka stojí na jednom z nejčistších přítoků povodí Moravy. V jejím okolí nejsou takřka žádné vesnice, které by přítoky znečišťovaly. Průmysl a velké zemědělské podniky zde chybí úplně. Poměrně mladá přehrada, postavená v roce 1985, nutně potřebuje opravit. Průsaky vody jsou nadlimitní. „Lidé by si to ale neměli představovat tak, že z hráze tryská voda. Jedná se řádově o litry vody za sekundu,“ uvedl investiční pracovník Povodí Moravy Vladan Sigmund. 

Video Mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková
video

Mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková

I tak ale Karolinka potřebuje rekonstrukci. Podle vodohospodářů dělníci v době výstavby nádrže neodvedli úplně dobrou práci. Je potřeba opravit odpadní štolu a těsnicí clonu. 

Přehrada slouží především jako zdroj pitné vody, kterou zásobuje celé Vsetínsko a okolí. V zimě domácnostem dodává deset až dvanáct tisíc kubíků vody, v létě ještě více.

Vedle funkce zdroje pitné vody slouží Karolinka také jako ochrana před povodněmi. Běžně se při jarním tání zvedá hladina o šest metrů. Díky chystaným úpravám bude moci v budoucnu hladina stoupnout i mnohem více. Po rekonstrukci zvládne Karolinka zadržet i desetitisíciletou vodu, jak žádají nejpřísnější evropské normy. „Předpokládám, že při opravě vznikne i nový monitorovací systém, který zjednoduší spojení. Informace by měly jít přes počítač. Nyní se k těmto účelům využívá jen malá část dat,“ dodal hrázný Václav Skalka.

Přehrada Karolinka byla vybudována pro zásobování Vsetínska a okolí kvalitní vodou a nachází se na severních svazích Javorníků, v údolí říčky Stanovnice. Postavili ji v roce 1985 na jednom z nejlepších a nejčistších přítoků v povodí řeky Moravy. Zajišťuje dodávku surové vody v průměrném množství 250 litrů za vteřinu. Hráz je 35,5 metru nad terénem, v koruně má délku 391,5 metru a nádrž o objemu 7,65 milionu krychlových metrů zatopila plochu 51 hektarů. Výpustné a odběrné zařízení je umístěno v kruhové odběrné věži, která je přístupná pouze štolou v hrázi a umožňuje odběr vody pro vodárnu ze tří výškových úrovní v nádrži. V roce 1995 zde byla také instalována malá vodní elektrárna.