Školy si na technické vzdělávání rozdělí 126 milionů korun

Olomouc – Ve čtvrtek v Olomouci schválili krajští radní seznam škol, které se zúčastní projektu zaměřeného na finanční podporu technického a přírodovědeckého vzdělávání v Olomouckém kraji. Třicet čtyři vybraných škol by si tak mohlo rozdělit dotaci 126 milionů korun.

 

Program je zaměřen na podporu spolupráce středních a základních škol, a se zaměstnavateli v přírodovědném a technickém vzdělávání. Jednou z podmínek přihlášení se do projektu proto byla spolupráce střední školy s nejméně čtyřmi školami základními.  

Školy mohou získat dotace například na vybavení laboratoří, odborných učeben či vzdělávání pedagogických pracovníků. Žádosti o finanční podporu musejí střední školy předložit do 3. května, přičemž na projekty lze získat stoprocentní dotaci.

Firmy v celé zemi si dlouhodobě stěžují na nedostatek absolventů škol, kteří jsou zdatní v technických a přírodovědných oborech. Například společnost Meopta-optika kvůli tomu v posledních letech investuje několik milionů korun ročně do spolupráce se základními, středními i vysokými školami, aby si zajistila dostatek technicky vzdělaných pracovníků.  

Dotace na podporu technického a přírodovědného vzdělávání jsou součástí Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ve kterém je na tyto účely pro celou Českou republiku vyčleněno 1,8 miliardy korun.