Kraj uvolní 8 milionů na důkladnější čištění silnic po zimě

Ostrava - Moravskoslezský kraj dá letos osm milionů korun na důkladnější čištění silnic. Zametací a kropicí vozy budou na čtyři sta kilometrů vybraných cest vyjíždět každé tři týdny. Rozhodnutí schválili krajští radní. Hejtman Miroslav Novák uvedl, že zvýšenou intenzitou čištění se smete navíc zhruba 1440 tun prachu

Radní vytipovali místa, kde žije hodně lidí, a kde je velký provoz. „Nejedná se jenom o otěry z pneumatik, otěry z brzd, výfukové plyny, ale také o posypový materiál a další imisní částice," řekl náměstek hejtmana Daniel Havlík. Na komunikacích zůstává například část posypové soli. Na zimní údržbu jí přitom v kraji padlo čtyřicet tisíc tun.

„Momentálně jsme na čištění silnic víc peněz dát nemohli, ale předpokládám, že to každoročně minimálně zopakujeme. A věřím tomu, že se podaří prosadit novela zákona o ovzduší. I tato suma se pak možná výrazně zvýší,“ řekl Havlík. Vedení kraje chce prosadit, aby se poplatky vybrané od znečišťovatelů vracely zpět do regionu a mohly posloužit k financování ekologických projektů.

Na intenzivnějším čištění silnic kraj spolupracuje s městy a obcemi. Silničáře ze Správy silnic Moravskoslezského kraje budou doplňovat technické služby jednotlivých měst.

Ovzduší v Moravskoslezském kraji patří dlouhodobě k nejhorším v zemi i v Evropě. Nejhorší je situace na podzim a hlavně v zimě. Za znečištění ovzduší může především průmysl, doprava a také způsob vytápění rodinných domků.

Je potvrzeno, že škodliviny do regionu vanou také ze sousedního Polska.