V Boskovickém muzeu představili knihu o pravěkém osídlení regionu

Horní chodba Muzea Boskovicka ožila ve čtvrtek 4. prosince 2014 čilým ruchem. O dávných dobách osídlení okolí Boskovic si přišli vyměnit své zkušenosti nejlepší archeologické kapacity i mnoho zájemců z řad laické veřejnosti. Představoval se tam totiž třetí díl Vlastivědy Boskovicka, který právě vyšel a který se zabývá obdobím pravěku. V muzeu při této příležitosti taky otevřeli novou expozici o pravěkém období v regionu.

Všechny pozdravila ředitelka Muzea Boskovicka Mgr. Dagmar Hamalová: „Vítám místostarostku Boskovic a členku zastupitelstva JMK Ing. Jaromíru Vítkovou (KDU-ČSL), autory Doc. PhDr. Eduarda Droberjara, Ph.D., Doc. PhDr. Martina Olivu, Ph.D., D.Sc., PhDr. Rudolfa Procházku, CSc., PhDr. Antonína Štrofa, CSc., zástupce Univerzity Palackého Olomouc, Moravského zemského muzea, muzea Litomyšl a muzea Vysoké Mýto.“

Ing. Jaromíra Vítková pohovořila o všech třech svazcích Vlastivědy. „Další plán Redakční rady je zmapování období středověku a novověku,“ pokračovala místostarostka. 

Archeoložka Muzea Boskovicka Mgr. Zuzana Jarůšková představila právě vyšlou publikaci. Jsou v ní veškerá data, fakta a souvislosti. „Kniha obsahuje podrobnou analýzu lokalit a nálezů,“ pokračovala a závěrem podrobně uvedla všechny autory a jejich odbornou specializaci při vzniku díla.

Dlouholetý spolupracovník Muzea Boskovicka PhDr. Antonín Štrof na úvod svého vystoupení za všeobecného veselí zašpásoval: „Po celonárodní kalamitě dnes poprvé vyšlo Slunce a též Vlastivěda Boskovicka.“ Tím prolomil oficiality a další beseda se rázem stala zcela neformální. Připomenul práci Mgr. Zuzany Jarůškové, jež v publikaci podrobně zpracovala mladší a pozdní dobu kamennou, Mgr. Romana Malacha, Mgr. Petra Vitámváse a všech, kteří se podíleli na redakční činnosti. Uvedl, že Boskovická brázda je významnou oblastí dávného osídlení a tvoří spojovací článek mezi nalezišti českými, moravskými a podunajskými. „Archeolog PhDr. David Vích se zasloužil o úspěšnou spolupráci s detektoráři i v našem regionu a získal zásadní doklady o významu tohoto území,“ pokračoval PhDr. Antonín Štrof. „Věřím, že se kniha bude líbit a přinese nové poznatky o historii naší země,“ zakončil.

Ředitelka Muzea Boskovicka Mgr. Dagmar Hamalová ukázala pro srovnání původní publikaci Pravěk Boskovska PhDr. J. Skutila. „Jsem ráda, že archeologická činnost se našemu muzeu daří díky Mgr. Zuzaně Jarůškové, Mgr. Romanu Malachovi a PhDr. Antonínu Štrofovi, CSc. Děkuji všem za vznik této publikace, též obcím, které na vydání knihy přispěly - Jevíčku, Knínicím, Černé Hoře, Svitávce, Bořitovu, Skalici nad Svitavou a Sudicím. Též je skvělá spolupráce s Jihomoravským krajem.“ Mgr. Dagmar Hamalová pozvala k prohlídce velmi působivé nové expozice, kde jsou snímky z výzkumů, nalezené exponáty a dobové předměty.