Třetí adventní neděle obyvatel Koštic a okolních obcí

Obec Koštice připravila na víkend pestrý program. V sobotu občané Koštic a okolí navštívili německé hornické město Seiffen v Krušných horách, kde proběhla přehlídka hornických spolků z celého Krušnohoří. V neděli podvečer se sešli u kaple Anděla Strážce ve Vojnicích, kde společně zapěli koledy a zapálili třetí svíci na adventním věnci.

Přehlídka hornických spolků z Krušnohoří v německém městě Seiffen

V sobotu občané Koštic a okolí navštívili německé hornické město Seiffen v Krušných horách. Ve středověku bylo známé především těžbou cínu, později se v Seiffenu rychle rozvíjela produkce hraček a jiného dřevěného zboží. V 80. letech 18. století je v obci doloženo na 40 soustružníků, ve stejné době započal i obchod se zámořím, kam byly vyváženy seiffenské výrobky. V roce 1852  byla v Seiffenu zřízena státní odborná škola pro obor hračkářství. Celkový vývoj byl pak završen založením Hospodářského spolku krušnohorských výrobců dřevěných hraček roku 1919.

Německé hornické město Seiffen
Zdroj: ČT24
Autor: Irena Hellerová

V obci se každoročně koná po dobu celého adventu vánoční trh, všechny domy bez výjimky jsou nádherně vánočně nazdobeny a v každé chaloupce je výroba a prodej hraček. Vrcholem trhu je o třetí advetní neděli velká přehlídka hornický spolků z celého Krušnohoří včetně hornických kapel.

Hornický průvod v německém Seiffenu
Zdroj: ČT24
Autor: Irena Hellerová

Krušnohorské muzeum hraček Seiffen (Erzgebirgisches Spielzeugmuseum Seiffen) bylo otevřeno roku 1953. Ukazuje vývoj krušnohorské produkce hraček od hornických kořenů až do doby, kdy se zdejší hračky staly světoznámým vývozním artiklem. Jedním z exponátů je i druhá největší vánoční pyramida v Německu.

Z německého Seiffenu
Zdroj: ČT24
Autor: Irena Hellerová

Obyvatelé Koštic a okolí byli doslova nadšeni zážitky ze Seiffenu, zhlédli muzeum, navštívili manufakturu a nejvíc všechny dostal hornický průvod, kterého se zúčastnilo 400 účinkujících. Cestou domů Koštičtí navštívili ještě vánoční trh v Marienbergu.

Adventní neděle ve Vojnicích

Plni zážitků z Německa se v neděli podvečer sešli občané u kaple Anděla Strážce ve Vojnicích, kde společně zapěli koledy a zapálili třetí svíci na adventním věnci. Starosta obce rozsvítil stromeček a byl vypuštěn lampion přání. Při ochutnávce dobrot místních dam si všichni naplánovali účast na vánočním koncertě v kostele v Košticích a na Rybově mši v Doksanech či Libochovicích.

Příští neděli se zase všichni sejdou v Želevicích.

Irena Hellerová, Koštice