Brífink po jednání vlády

Brífink po jednání vlády. Zabývala se epidemií koronaviru v Moravskoslezském kraji, financováním nového jaderného bloku v Dukovanech, novelou o jeslích nebo postupem státu při ochraně a využívání ložisek nerostných surovin.

Video Brífink po jednání vlády
video

Brífink po jednání vlády

Zdroj: ČT24