Na Ostravsku se začínají ve velkém objevovat teplomilné kobylky

Na Ostravsku se začíná ve velkém objevovat teplomilný rovnokřídlý hmyz. Biologové Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (OU) v pětiletém výzkumu prokázali například rozsáhlou expanzi kobylky kuželohlavé, která se v Česku znovuobjevila zhruba po 50 letech v roce 2006 na jižní Moravě a během 15 let se stala na řadě míst běžným druhem.

Samec kobylky kuželohlavé
Zdroj: Gilles San Martin/ Wikimedia Commons

Výsledky svého výzkumu ostravští vědci vydali v odborném časopise Insects. Od roku 2006 podle nich urazila kobylka od hranic s Rakouskem na sever desítky kilometrů.

„Kobylka se šířila maximální rychlostí 13,8 až 16,2 kilometru ročně, přičemž v Moravské bráně na severu Moravy se její postup zpomalil na 11,1 až 11,7 kilometru ročně,“ uvedl člen týmu Oto Kaláb. Podle autorů práce jde o důsledek globálního oteplování.

Mapa šíření kobylky kuželohlavé: kolečkem je značené nové šíření, čtverečkem historické lokality
Zdroj: Insects

S výzkumem v terénu vědcům pomohli i amatérští pozorovatelé z řad veřejnosti. Kobylku kuželohlavou si biologové vybrali pro výzkum kvůli jejím vlastnostem: jde o dobře létající druh, který se snadno šíří otevřenou krajinou a lze jej snadno vyhledávat i mapovat.

Kobylku neminete

„Samci totiž navečer vydávají hlasitý a velmi charakteristický zvuk, který je dobře slyšitelný i na desítky metrů. Po večerech jsme tak pravidelně projížděli autem s otevřenými okýnky krajinou a pomocí detektoru ultrazvuku, který umožňuje zachycení a lokalizaci zvuku, mapovali možné přesuny této kobylky napříč Moravskou bránou,“ popsal Petr Kočárek z OU. Při modelování rychlosti a tras migrace pak vědci vyšli z geografických analýz.

„Zaznamenané trasy expanze kobylky kuželohlavé jsou s velkou pravděpodobností využívány také dalšími druhy, včetně těch nepůvodních a invazivních. Na rozdíl od invazivních druhů jde v případě sledované kobylky o neškodný druh,“ uvedla mluvčí OU Lucie Fremrová.