Americké muže stresuje, když živí rodinu sami. Ale také když výdělek ženy překročí 40 procent příjmu domácnosti

Nejméně jsou muži vystresovaní, když jejích ženy vydělávají do 40 procent rodinných příjmů. Pokud ale manželky překonají tuto hranici, pak se muži cítí méně komfortně. Úplně nejvíc duševně vyčerpávající pro muže ale je, když jsou jedinými živiteli celé rodiny. Ukázal to rozsáhlý výzkum na šesti tisících amerických heterosexuálních párech – vědci je sledovali po dobu 15 let.

Největší míru úzkosti vědci popsali v situaci, kdy veškeré financování domácnosti leží jen na muži a žena nemá žádný příjem. Zmírnění mužské nervozity pozorovali výzkumníci s tím, jak ženy vydělávaly víc – ale po překročení čtyřicetiprocentního podílu příspěvku ženy na domácím rozpočtu se objevil opačný trend. Čím víc se výdělek manželek vzdaloval 40 procentům směrem nahoru, tím více u mužů nervozita stoupala.

„Tyto objevy naznačují, že sociální normy o tom, že muži jsou živitelé rodiny, a tradiční konvence o tom, jak musí vydělávat víc než jejich partnerky, mohou být pro mužské zdraví nebezpečné,“ uvedla ekonomka Joanna Syrdová z univerzity v Bathu, která na výzkumu pracovala.

„Byla to rozsáhlá studie velmi specifické skupiny – v jiných skupinách, státech a společnostech se mohou výsledky lišit. Ale jsou natolik průkazné, že ukazují na fungování společenských genderových norem a také na mužské zdravotní problémy – včetně fyzických onemocnění, mentálních, emocionálních i sociálních problémů,“ uvedla autorka.

Celospolečenské dopady

Z výzkumu také vyplynulo, že muži netrpěli psychickou nepohodou, pokud byly příjmy jejich partnerek vyšší než jejich už před sňatkem a o tomto faktu věděli. Zdá se tedy, že nejvíce mužům vadilo, když je ženy ve vztahu finančně doháněly, nebo dokonce překonávaly.

Ještě donedávna byla taková situace ve Spojených státech výjimkou: v osmdesátých letech dvacátého století mělo jen 13 procent žen vyšší příjem než jejich manželé – roku 2017 už se to ale týkalo téměř třetiny všech amerických manželství. Podle nejnovějších dat se zdá, že tento trend pokračuje i v současnosti.

Syrdovou a její kolegy zajímalo, jak se tyto velmi dynamické změny projevují ve společnosti a jaký mají dopad na partnerské vztahy. „Důsledky změny tradičních genderových rolí v manželství mají mnoho rovin – včetně tělesného a duševního zdraví, životní spokojenosti, manželské věrnosti, rozvodovosti i síly jednotlivců ve vztahu,“ popsala vědkyně.

Podle Syrdové jsou výsledky tohoto výzkumu důležité pro zkoumání i léčbu duševního zdraví populace – ukázal totiž, kde leží řada z příčin problémů, s nimiž se muži dnes potýkají. A to znamená, že pro experty bude nyní snadnější tyto problémy u jednotlivců identifikovat a následně i pomáhat zlepšit.