Nebezpečný prach v práci ohrožuje nejen zdraví, ale také snižuje produktivitu, zjistili vědci

Znečištění životního prostředí škodí zdraví, ale podle posledních studií snižuje špatná kvalita vzduchu také produktivitu práce. Škodí tak nejen pracovníkům, ale i podnikům, informuje o rozsáhlém výzkumu v Číně italský deník La Repubblica.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK/ZUMA Autor: Zhengyi Xie

Studie vypracovaná ekonomy ze Singapurské národní univerzity ukázala, že pracovní schopnosti dělníků ze dvou textilek v Číně, z nichž jedna je v provincii Che-nan a druhá v provincii Ťiang-su, klesají o jedno procento vždy, když koncentrace jemného prachu na pracovišti vystoupí o deset mikrogramů na metr krychlový v 25 po sobě následujících dnech.

Po překonání byrokratických překážek dosáhli autoři studie povolení k přístupu k údajům o kvalitě vzduchu v podnicích. A protože v obou továrnách jsou dělníci placeni podle vykonané práce, která byla každodenně pečlivě vyhodnocována, mohli vědci snadno srovnávat pracovní výkon, čili produktivitu, s tím, jak byli dělníci vystavováni působení jemných prachových částic.

Nejrizikovější znečištění

Jemné částice, které mají průměr pod 2,5 mikrometru, jsou indikátorem závažnosti znečištění ovzduší: jde o částice organického i neorganického původu, které jsou kapalné i tuhé a které vzhledem ke svým malým rozměrům mohou proniknout do hloubi dýchacího systému a dostat se do krve. Přenášejí na svém povrchu různé toxické látky, jako jsou kovy, sírany, dusičnany a organické sloučeniny. Většina lidí, kteří žijí v rozvojových zemích, je vystavena takovým koncentracím jemných částic, které nadnárodní zdravotnické organizace považují za nebezpečné.

V obou sledovaných čínských textilkách se úroveň znečištění den ze dne výrazně měnila, ale celkově byla stále vysoká. V jedné z nich koncentrace jemných prachových částic dosahovala průměru 85 mikrogramů na metr krychlový. Podle Světové zdravotnické organizace by přitom denní koncentrace neměly přesahovat 25 mikrogramů.

Nečekaným výsledkem výzkumu bylo to, že negativní dopad na produktivitu neměly denní změny koncentrace jemných prachových částic, ale trvalé vystavení dělníků znečištěnému prostředí. „Zjistili jsme, že zvýšení koncentrace prachových částic o deset mikrogramů na metr krychlový po 25 dní po sobě snižuje denní produkci o jedno procento a ohrožuje podniky i zaměstnance,“ uvedl spoluautor studie profesor Liou Chao-ming. „Jedno procento se zdá být málo, ale je velmi příznačné,“ dodal.

Vztah mezi produktivitou a znečištěním

Proč se snižuje produktivita, když znečištění vzrůstá, není zatím úplně jasné. Singapurští vědci předpokládají, že v případě vysoké koncentrace prachových částic je znečištění více vidět a to může ovlivnit stav jednotlivce různými způsoby. Kromě pronikání přes plíce do krve může hrát roli i psychika: práce ve značně znečištěném prostředí po dlouhou dobu může ovlivnit náladu či chuť pracovat.

O vztahu znečištění a produktivity práce existuje zatím jen málo vědecké literatury. Například studie Kalifornské univerzity z roku 2017 už prokázala, že baliči ovoce, kteří pracují ve znečištěném prostředí, mohou vykazovat zpomalení ve své činnosti. Když znečištění překračuje deset mikrogramů na metr krychlový, jejich produktivita klesá o šest procent. V tomto případě vědci vyhodnocovali souvislost mezi produktivitou práce a kvalitou vzduchu v průběhu jednoho dne. Avšak čínský výzkum sledoval tutéž souvislost po delší dobu. Zjištěné skutečnosti je však ještě třeba podpořit dalšími výzkumy.