Nová kniha ukazuje neviditelnou Prahu. Odhaluje skryté archeologické památky

Praha je zásobárnou unikátních památek a historických předmětů, ale některé z nich už člověk nemá šanci vidět. Skrývají se hluboko v hlídě nebo zmizely a zbyly po nich jen stopy pod zemí. Archeologické památky připomíná nová kniha.

Památky známé, neznámé i skryté mapuje Průvodce pražskou archeologií. Nová kniha upozorňuje na objekty z bohaté historie metropole, které se často skrývají pod povrchem města.

Dnes vedou po většině Prahy rušné ulice, nebo je území zastavěné domy. Typickým případem je Karlovo náměstí. Nyní se tu kříží dopravní tepny města, ale dříve v jeho středu stála kaple Božího těla.

„Jednou z neznámých, kterou bohužel přesně do dneška nevíme, je, jak tato kaple vypadala. Zhruba před pěti lety jsme prováděli zjišťovací výzkum za účelem ověření pozůstatků této kaple a opravdu se nám podařilo v hloubce zhruba dvou metrů narazit na základy,“ vysvětluje archeolog a památkář Jaroslav Podliska.

Počátky budovy sahají až do dob Karla IV. a jeho výstavby Nového města. „Souvisejí s poutí, která se konala každý pátek po Velikonocích k vystavování velkých relikvií císaře Karla IV. a samozřejmě korunovačních klenotů,“ dodává Podliska.

Právě Jaroslav Podliska společně s Ivanou Boháčovou jsou hlavními autory této knihy. Podařilo se jim shromáždit unikátní informace o archeologických nálezech na území hlavního města Prahy a představit je veřejnosti srozumitelnou a přehlednou formou. Průvodce umožní všem zájemcům o historii objevovat dosud skryté památky v podzemí města zapsaného na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Tato kniha poprvé v ucelené podobě přináší výsledky archeologického výzkumu Prahy, především jejího historického jádra. Těžištěm jejího zájmu je středověká minulost, okrajově je zastoupeno jak období pravěku, tak památky z nedávných období, prezentované vybranými příklady.

Jak napovídá forma, průvodce se zaměřuje především na širokou veřejnost. Tomu se přizpůsobuje také srozumitelný slovník. Přesto jde o fundovaný přehled zcela aktuálních poznatků archeologického studia evropsky významné metropole.

Publikace vznikla ve spolupráci širokého kolektivu autorů z řady odborných institucí na základě jejich často mnohaleté profesionální činnosti. Zahrnuje i vyhodnocování starších fondů získávaných především v průběhu posledních sta let a v některých případech dokonce i dříve.

První stručné kapitoly ozřejmují historii i současnost archeologického bádání v Praze. Vedle popisu více než sedmi desítek archeologických památek různého charakteru, který doplňuje bohatá obrazová příloha, jsou zde uveřejněny zcela nové informace o proměnách jednotlivých částí Prahy v průběhu jejich historického vývoje.

Formou krátkých medailonků shrnuli autoři současný stav vědomostí o tématech, jakými jsou například vybrané otázky středověkého stavitelství, pohřbívání, řemesel či každodenního života obyvatel.