Medaile pro sudetoněmeckou političku: Celý život stavěla mosty mezi Čechy a Němci

Český premiér Bohuslav Sobotka udělil v Mnichově medaili Karla Kramáře sudetoněmecké sociální demokratce Olze Sipplové. Medaili, která se uděluje za zásluhy o obnovu demokracie, práv a svobod člověka, jí předal za úsilí o rozvoj česko-německých vztahů a o smíření mezi Čechy a Němci.

Premiér předal vyznamenání Olze Sipplové
Zdroj: ČTK Autor: Jakub Střihavka

Sobotka prohlásil, že si pětadevadesátileté Sipplové osobně váží. Její život podle něj podává svědectví o společných dějinách Čechů a Němců. „Obdivuji sílu paní Olgy Sipplové, která navzdory těžkému osudu celý svůj život zasvětila stavění mostů a snaze o prohlubování porozumění mezi Čechy a Němci,“ řekl.

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka

„Jsem si vědom toho, že mnoho našich někdejších německých krajanů, kteří zůstali věrni Československu a postavili se nacismu na odpor, často zejména sociálních demokratů, se místo uznání a vděku dočkalo křivdy v souvislosti s poválečným vyháněním a nuceným vysídlením německého obyvatelstva.“

Bohuslav Sobotka

Sipplová se narodila v roce 1920 ve Staré Roli na Karlovarsku. Pro své demokratické přesvědčení a loajalitu Československé republice čelila po okupaci země perzekuci ze strany nacistů.

V roce 1946 dobrovolně odešla do Bavorska, protože v Československu neměla žádné příbuzné a vadilo jí paušální odsuzování Němců. Za své úsilí o smíření mezi Čechy a Němci byla v roce 2002 vyznamenána Řádem za zásluhy Spolkové republiky Německo.

Medaile Karla Kramáře je pamětní medailí udělovanou předsedou vlády za zásluhy o obnovu demokracie, práv a svobod člověka. Medaile byla vytvořena při příležitosti 90. výročí vzniku první československé vlády a pojmenována po prvním československém předsedovi vlády Karlu Kramářovi.

Premiér Sobotka ji udělil dalším třem osobnostem: veteránovi z 2. světové války generálu Emilu Bočkovi, bývalé velvyslankyni Rumunska v České republice Daniele Gitmanové a bývalému velvyslanci Rakouské republiky v Česku Ferdinandu Trauttmansdorffovi.