Sicilské památky i singapurská zahrada míří na seznam UNESCO


Seznam světového kulturního a přírodního bohatství se rozšiřuje. Výbor organizace UNESCO při letošním zasedání vybírá z 36 kandidátů. Schválili třeba památky na Sicílii, vinařské kraje Champagne a Burgundsko ve Francii, starověké perské město Súsy v dnešním Íránu, botanickou zahradu v Singapuru či mongolskou horu Burchan Chaldún, kde je podle legendy pohřben vládce Čingischán.

 

Na seznam UNESCO se dostaly arabsko-normanské památky v Palermu a katedrály v Cefalú a Monreale z 12. století na italském ostrově Sicílii. Z Francie se prosadila krajina s vinohrady, vinařstvími a vinnými sklepy Champagne a Burgundsko.

Německo si s Hamburkem připsalo čtyřicátou památku. Přístavní město uspělo s návrhem, aby zvláštní ochranu získala čtvrť Speicherstadt s hustou zástavbou skladovacích budov, které vznikly na přelomu 19. a 20. století, a také sousední čtvrť Kontorhausviertel, kde se nacházejí budovy přístavní správy z let 1920 až 1940.

Úspěšné bylo i Dánsko, kterému se podařilo na seznam UNESCO prosadit městečko Christiansfeld, založené v roce 1773 moravskými přistěhovalci, a lovecký revír na ostrově Zealand, kde pořádali dánští králové honitby už od středověku.

Výbor UNESCO rozhodl i o unikátním železničním mostě ve Velké Británii The Forth Bridge nebo o misijních budovách v americkém San Antoniu.

Nově na seznam patří rovněž historická lokalita Betánie v Jordánsku nedaleko metropole Ammánu, v níž měl svatý Jan Křtitel pokřtít Ježíše Krista. Místo na východním břehu řeky Jordánu patří k nejdůležitějším archeologickým nalezištím dnešního Jordánska.

Přírodní poklady pod ochranou UNESCO obohatil národní park v pohoří Blue and John Crow Mountains na Jamajce. Jamajský národní park byl vybrán nejen pro své přírodní bohatství, ale i pro svůj kulturní význam. Před evropskými kolonisty tam totiž prchalo mnoho otroků, kteří si tam postupně vytvořili svébytné zvyky a tradice. Bylo schváleno i rozšíření dvou chráněných přírodních památek v Jihoafrické republice a Vietnamu.

Už teď je na seznamu kulturního a přírodního bohatství světa přes tisíc položek ze 161 zemí světa. Česká republika má na seznamu dědictví UNESCO celkem 12 zápisů. Kromě historických center Prahy, Telče a Českého Krumlova jsou to například i Lednicko-valtický areál, zámek v Litomyšli nebo brněnská funkcionalistická vila Tugendhat. V příštím roce se chce Česko ve společné kandidatuře s Německem ucházet o zapsání hornické oblasti Krušnohoří.