Česko je nejšťastnější postkomunistickou zemí

New York - Nejšťastnější zemí na světě je Švýcarsko, nejméně šťastní lidé naopak žijí v západoafrickém Togu. Česká republika se v žebříčku štěstí umístila na 31. místě, nejlépe z postkomunistických zemí. Vyplývá to ze Zprávy o štěstí ve světě, kterou pro OSN vypracovala organizace SDSN. Štěstí vědci zkoumali v celkem 158 státech.

Za Švýcarskem se na předních příčkách indexu štěstí umístil Island, Dánsko, Norsko a Kanada. Do první desítky se dostaly ještě Finsko, Nizozemsko, Švédsko, Nový Zéland a Austrálie. Spojené státy se umístily na 15., Německo na 26. a Francie na 29. místě. Česká republika obsadila 31. příčku, lidé jsou tu zhruba stejně šťastní jako v Argentině či Uruguayi. Až za Českem se umístily například i jihoevropské země jako Španělsko (36.) a Itálie (50.). Méně než v České republice jsou podle indexu lidé šťastní i na Slovensku (45.) a v Polsku (60.).

Rusko obsadilo 64. a Čína 84. pozici. Nejméně šťastní jsou lidé především v afrických zemích a státech postižených dlouhodobými konflikty. Nejnižší příčky v žebříčku štěstí obsadily Togo, Burundi, Sýrie, Benin, Rwanda a Afghánistán. V porovnání se sledovaným obdobím mezi roky 2005 až 2007 se nejvíce zhoršilo životní naladění Řeků, Egypťanů a Italů.

Žebříček štěstí podle právy SDSN:

1. Švýcarsko         158. Togo

2. Island              157. Burundi

3. Dánsko             156. Sýrie

4. Norsko              155. Benin

5. Kanada             154. Rwanda

6. Finsko              153. Afghánistán

7. Nizozemsko       152. Burkina Faso

8. Švédsko           151. Pobřeží slonoviny

9. Nový Zéland      150. Guinea

10. Austrálie         149. Čad

31. Česká republika


Zpráva, kterou financovala OSN, vychází z průzkumu provedeného v letech 2012 až 2014 Gallupovým ústavem. Respondenti měli na stupnici od jedné do deseti hodnotit, jak jsou právě šťastní a také jak jsou celkově spokojeni se svým životem.

Podle autorů studie ovlivňují pocit štěstí v dané zemi z největší části faktory jako hrubý domácí produkt na obyvatele, délka života, korupce, svoboda se rozhodovat, štědrost spoluobčanů a existence někoho blízkého, o koho je možné se opřít. Zpráva také zdůrazňuje, že i když většina nejšťastnějších zemí patří také k nejbohatším, samotný příjem není tak důležitým faktorem štěstí jako osobní svoboda a podpora společnosti.

Celá Zpráva o štěstí je k dispozici zde.