Testy DNA - lebka Schillera není lebka Schillera

Výmar - Lebka z rakve německého romantického spisovatele a básníka Fridricha Schillera není pravá. Zjistili to vědci pomocí analýzy DNA. Téměř dvě stě let přitom lidé věřili, že jde skutečně o ostatky slavného literáta.

Spor o pravost ostatků klasika německé literatury je po několika letech vyřešen. I když ne tak, jak si mnozí přáli. Vědci mají díky testům DNA jistotu, že lebka z rakve F. Schillera nepatří tomuto německému spisovateli.

Ve výmarské knížecí kryptě leželi bok po boku dva slavní spisovatelé - Schiller a Goethe. Lebka Schillera byla 200 let považována za pravou díky výrazné podobě s básníkovou posmrtnou maskou. Záměna ostatků ale byla možná, protože Friedrich Schiller byl po smrti v roce 1805 nejprve uložen do hromadného hrobu, a teprve o 21 let později byly ostatky přemístěny do knížecí hrobky. Výmarský starosta Karl Lebrecht Schwabe při exhumaci údajně v nejistotě sáhl po největší z několika lebek připadajících v úvahu a rozhodl, že ta musí patřit velikánovi. Kde se nachází pravá Schillerova lebka, zůstává nadále záhadou.

Podvrh Schillerovy lebky prokázala analýza DNA, vědci porovnali vzorky s genetickým materiálem vyzvednutým z rodinných hrobů Schillerových příbuzných, z matčiny i otcovy strany. „Výsledek je takový, že když jsme prozkoumali veškeré kosterní i vlasové vzorky, zjistili jsme, že DNA neodpovídá našemu očekávání,“ říká Walther Parson z Lékařské univerzity v Innsbrucku.