Podle tisku Horní Rakousy vydatně financují boj proti Temelínu

Vídeň/Linec - Desítky milionů korun vydává v přepočtu na boj proti Temelínu spolková země Horní Rakousy. Jen samotný Rakousko-český protiatomový výbor (ÖTAAK) dostal od podepsání mezivládní dohody v Melku počátkem desetiletí od hornorakouských úřadů už více než milion eur na boj proti této české jaderné elektrárně. Desetitisíce eur dostaly ve druhém pololetí 2006 organizace jako Jihočeské matky nebo sdružení V havarijní zóně.

Podle deníku Oberösterreichische Nachrichten dostal výbor kromě podpor od takzvaného protiatomového pověřence vlády i další zemské dotace. V letech 2000-2007 mu pověřenec poskytl 731 414 eur a finanční správa ještě 284 356 eur, celkem tedy dostal od zemské vlády 1 015 770 eur přímých dotací. Vyplývá to ze zprávy o kontrole financování některých soukromých spolků ze zemského rozpočtu, kterou v Linci provedl zemský účetní dvůr.

Na příspěvky hornorakouské vlády na činnost protiatomových spolků upozornil na konci loňského roku také Spolek Schilift Schwarzenberg. Podle jeho údajů činí výdaje zemské vlády na protiatomovou politiku za posledních deset let nejméně osm milionů eur, tedy asi 200 milionů korun.

Informace o subvencích pro protiatomová sdružení jsou přitom v Horních Rakousích pečlivě střeženy. V jediném veřejně dostupném dokumentu, zprávě o dotacích za druhé pololetí roku 2006, která se objevila na webové stránce hornorakouské vlády začátkem tohoto roku, jsou dotace pro protiatomové aktivisty v Horních Rakousích a Česku skryty v kapitolách hejtmana a rady (zemského ministra) pro životní prostředí. Ve zmíněném druhém pololetí 2006 tak organizace Atomstopp a Rakousko-český protiatomový výbor obdržely od hejtmana celkem 71 270 eur z položky "příspěvky soukromým subjektům", od rady Rudiho Anschobera pak společně s řadou subjektů v Česku (Jihočeské matky, Calla, V havarijní zóně) dalších 144 014 eur.