Počítačová grafika – stále propracovanější i v medicíně

Praha - Počítačová grafika se v současné době čím dál více využívá ve vědě, především pak v medicíně. Největšího rozvoje sice dosahuje grafika v herním světě, to však poskytuje růst i jiným oblastem. Dynamický vývoj zaznamenaly také interaktivní mapy, mezi nejznámější patří Google Earth.

 

Informace, které získávají diagnostické zobrazovací metody typu CT a magnetická rezonance, můžeme brát jako prostorové obrazy, z nichž lze získat prostorovou informaci a následně ji zpracovat. „Je možné z CT vyšetření vyrobit například lebku konkrétního člověka, který je ještě živý. Současný stav je takový, že jsme schopni vytvořit podporu pro geometrii. Takže vidíme, jaký je tvar a deformace lebky, domodelujeme, co chybí. Naším cílem je, abychom byli schopni přímo vyrábět přímo implantáty,“ uvedl Přemysl Kršek, člen vývojového týmu Fakulty informačních technologií VUT. 

Za masivním vzestupem grafiky v několika posledních letech stojí relativně nedávný objev vysoce výkonného grafického čipu, tzv. GPU. Ten už postupně přebírá funkce procesoru.

Nejdynamičtěji se počítačová 3D grafika rozvíjí u her a filmů. „Dnes nejvíc uvidíme počítačovou grafiku ve filmovém průmyslu, největší trh pak představuje trh her,“ potvrdil IT konzultant Jiří Donát ze společnosti A.T.Kearney. 

Laik by na první pohled nemusel použití složité grafiky poznat například u trojrozměrného rozhraní operačního systému Vista od společnosti Microsoft. „Veškeré prostředí ve Vistě je počítáno přes grafickou kartu. To znamená, že jste schopni si třeba okna otáčet a vidíte je v 3D rozhraní. Všechno je počítáno tak, že prostředí je průhledné. To lze pozorovat při posouvání oken přes sebe,“ uvedl Igor Staněk z firmy NVIDIA. 

Hlavně při použití map a aplikací zobrazujících 3D prostorové uspořádání krajiny či vesmíru, mezi které patří například Google Earth, Microsoft Live Local Search a obdobná aplikace od NASA, lze pozorovat využití nejmodernějších grafických technologií. „Tyto aplikace už umožňují, že nepozorujeme klasickou schématickou mapu, kde jsou značky a vrstevnice, ale vidíme zde model krajiny s velmi dobrým rozlišením,“ dodal Donát.