Zpráva WHO: Kvůli Fukušimě hrozí rakovina, riziko je ale malé

Londýn - Lidé, kteří žijí v nejvíc kontaminovaných oblastech po havárii jaderné elektrárny Fukušima, mají vyšší riziko onemocnění určitými typy rakoviny. Ve 200stránkové zprávě to uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO). Mimo Japonsko podle ní v souvislosti s nehodou žádná zdravotní rizika nehrozí. Fukušima byla poškozena zemětřesením a přívalovou vlnou tsunami v roce 2011. Živel tehdy připravil o život téměř 19 000 lidí.

„Mimo území Japonska se podle posudku WHO nedá očekávat žádný zjistitelný nárůst zdravotních rizik v důsledku fukušimské havárie. Co se týče Japonska, může být nebezpečí onemocnění některými druhy rakoviny v nejvíce zasažených oblastech u jistých věkových skupin a pohlaví trochu vyšší, než je průměr,“ píše se v dokumentu.

Právě z těchto důvodů je důležité, aby osoby z nejvíce kontaminovaných oblastí byly dlouhodobě sledovány a aby se podrobovaly pravidelným zdravotním prohlídkám. Celkově je podle WHO o jedno procento větší nebezpečí, že u lidí, jež radiace z Fukušimy zasáhla nejvíce, bude v budoucnu rakovina diagnostikována.

„Riziko je docela malé a pravděpodobně ho zastíní jiné faktory jako třeba životní styl obyvatelstva. Je horší začít kouřit než být bezprostředním svědkem fukušimské havárie,“ konstatoval jeden ze spoluautorů zprávy Richard Wakeford z Viktoriiny manchesterské univerzity. WHO nicméně upozorňuje na některé typy rakoviny, které jsou pro nejvíce ohroženou skupinu kritické. Podle expertů hrozí o šest procent vyšší riziko rakoviny prsu u žen vystavených radiaci v prvních letech života a o sedm procent vyšší nebezpečí leukemie u mužů, kteří byli radioaktivním zářením zasaženi jako malé děti. Až sedmdesátiprocentní nárůst případů pak lze předpokládat u rakoviny štítné žlázy u žen vystavených radiaci v nejmladším věku. WHO naopak nepředpokládá větší výskyt samovolných potratů, mrtvě narozených dětí a dalších fyzických a mentálních poruch, které mohou zasáhnout děti narozené po nehodě.