Živě

následuje

Studio ČT24

Podrobnosti

20 let členství ČR v NATO

Video Mimořádné pořady ČT24 - 20 let v NATO
video

Konference k výročí 20 let od vstupu do NATO: Ceremonie s vystoupeními a diskusí čtyř prezidentů

NATO

  • Severoatlantická aliance (NATO), jejímž hlavním cílem je zajištění mezinárodního míru a bezpečnosti členských zemí, vznikla na základě Severoatlantické smlouvy. Jejích 14 článků platí dodnes. Dokument podepsali 4. dubna 1949 ve Washingtonu ministři zahraničí 12 zemí (USA, Kanady, Belgie, Dánska, Francie, Islandu, Itálie, Lucemburska, Nizozemska, Norska, Portugalska a Británie).
  • V současnosti je členem 29 zemí. V roce 1952 se připojilo Řecko a Turecko (jediná muslimská země v alianci), v roce 1955 Německo a v roce 1982 Španělsko.
  • V roce 1999 do NATO vstoupily jako první postkomunistické země Česko, Polsko a Maďarsko. Stalo se tak osm let po rozpuštění Varšavské smlouvy.
  • V roce 2004 se členy NATO staly Slovensko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rumunsko a Bulharsko a v roce 2009 Chorvatsko a Albánie a jako zatím posledním, 29. členem NATO se v roce 2017 stala Černá Hora.
  • Klíčový článek 5 Severoatlantické smlouvy říká, že smluvní strany považují ozbrojený útok proti jedné nebo několika z nich za útok proti všem a zavazují se v takovém případě přispět na pomoc napadeným členům.
  • Vstup do NATO bývá označován za jeden z největších úspěchů české zahraniční politiky po listopadu 1989.

Zdroj: ČTK