Číňané odhalili záhadu kulového blesku

Praha – Čínští vědci možná přišli na to, jak vzniká kulový blesk. Tento dlouhá léta neprobádaný fyzikální jev je zřejmě reakcí na úder klasického blesku do půdy. Právě Číňanům se náhodou podařilo vzácný přírodní úkaz vůbec poprvé na světě zaznamenat na kameru a určit jeho vnitřní složení.

Tajemná zářící koule, která fascinovala už dávné umělce, se při nejoptimističtějších odhadech objeví pouze u každého dvoustého čárového blesku. Většina z nich však zanikne dřív, než je kdokoliv stihne zřetelně zaznamenat. Není proto divu, že ani v době nejmodernější technologie neexistuje o tomto záhadném přírodním jevu mnoho záznamů.

Čínským vědcům se ale tentokrát vedle klasické kamery podařilo kulový blesk zaznamenat také přístrojem, který přesně určil jeho složení. Podle profesora aplikované fyziky z ČVUT Petra Kulhánka tak bylo zjištěno, že ona ohnivá koule obsahuje křemík, vápník a jiné chemické látky související s hlínou, do níž běžný čárový blesk zprvu udeřil.

Podle tohoto zjištění se tak dá předpokládat, že kulový blesk vybudí pouhý úder běžného bouřkového blesku do zemské půdy. Silný elektrický proud totiž pravděpodobně z hornin vyrazí shluk křemíkových nanovláken, která v kontaktu se vzduchem začnou samovolně hořet.

Video Reportáž Martina Ruska
video

Reportáž Martina Ruska

Pokud by Čínou objevený mechanismus vzniku kulového blesku opravdu souvisel s chemickými látkami uvolňujícími se z hornin, potvrzovala by se tak již několik let známá teorie vědců z Nového Zélandu. Ti totiž podstatu kulového blesku odvozovali od běžného chemického hoření už v roce 2000.

Na pražském ČVUT chtějí výsledky čínských vědců využít a pokusit se o výrobu vlastního kulového blesku v laboratorních podmínkách. Ani nejmodernější technika ale podmínky přirozené bouřky v přírodě nedokáže zcela napodobit. Blesk na obloze totiž produkuje mnohem větší energii.