Muzeum umění Olomouc bude digitalizovat sbírky. Získalo na to téměř 40 milionů korun

Muzeum umění v Olomouci (MUO) získalo 37,5 milionu korun z Norských fondů na digitalizaci svých sbírek, jejich zpřístupnění veřejnosti a edukativní využití. Digitalizací projde za tři roky přes osmdesát tisíc sbírkových předmětů. Velkou část z nich čeká nejprve konzervačně-restaurátorské ošetření. Na projektu Nahráno – Otevřeno bude muzeum spolupracovat s Moravskou zemskou knihovnou v Brně, Knihovnou Akademie věd ČR a také Národním archivem v Reykjavíku.

Ilustrační fotografie: Digitalizace sbírkových předmětů
Zdroj: ČTK Autor: Jaroslav Ožana

Zpřístupnění sbírek patří podle ředitele Ondřeje Zatloukala k prioritám. „Vydáváme sbírkové katalogy, umožnili jsme návštěvu stálých expozic zdarma a chystáme uživatelsky přívětivé webové stránky s nabídkou digitalizovaných uměleckých děl. V tomto našem úsilí je projekt z takzvaných norských fondů jedním z nejvýznamnějších,“ řekl Zatloukal.

Pod Muzeum umění spadá Arcidiecézní muzeum Olomouc, Arcidiecézní muzeum Kroměříž a Muzeum moderního umění Olomouc. Projekt pokrývá digitalizaci sbírky rukopisů, prvotisků, starých tisků, grafiky či hudebnin uložených v Arcibiskupském zámku v Kroměříži. V olomouckém Muzeu moderního umění bude pokračovat činnost započatá již v minulých letech.

„Odbornou i širokou veřejnost potěší zejména digitalizace podstatných částí podsbírek kresby, grafiky, fotografie a medailí,“ uvedla vedoucí sbírkového a dokumentačního oddělení Muzea umění v Olomouci Marta Perůtková.

Nejcitlivější jsou sbírky na papíře

Skenování se podle zástupců muzea týká zejména sbírek na papíře, které jsou velmi citlivé na podmínky uložení. „Extrémní citlivost papíru na působení světla omezuje také jejich vystavování. Digitalizace je tedy unikátní možností, jak tato díla zpřístupnit co nejširší veřejnosti,“ popsal vedoucí odboru starého umění Miroslav Kindl.

„Kvůli digitalizaci sbírkových předmětů a plánovanému ošetření zřídilo Muzeum umění dvě specializovaná restaurátorsko-konzervátorská pracoviště, zaměstnalo dva nové restaurátory, tři dokumentátory a dva skeneristy,“ řekla vedoucí Arcidiecézního muzea Kroměříž Jana Macháčková.

Muzeu pomohou knihovny

Muzeu umění pomůže digitalizační jednotku zprovoznit Moravská zemská knihovna v Brně, která zároveň zajistí zveřejnění sbírek v digitální knihovně. Zásadní součástí projektu je i využití digitalizovaných sbírek, do něhož se zapojí edukační oddělení MUO. Společně s Knihovnou Akademie věd ČR bude dále rozvíjet program INDIHU Exhibition, což je kreativní nástroj pro tvorbu virtuálních výstav a vědeckou práci s digitalizovanými nosiči informací.

Muzeum spravuje přes 91 000 sbírkových předmětů malířství, sochařství, kresby, volné a užité grafiky, fotografie, užité umění a dokumentaci architektury. Po této stránce je třetí největší institucí svého druhu v České republice. Kromě toho muzeum spravuje dalších asi 105 000 sbírkových předmětů olomouckého arcibiskupství.