Lidé na Vinohradech se bojí rakovinotvorného azbestu z bouraného Transgasu

Obyvatelé pražské Vinohradské třídy a jejího okolí se obracejí na úřady s dotazy ohledně demolice budovy Transgasu. Mají obavy, aby při bourání neunikal do ovzduší rakovinotvorný azbest. Vlastník ujišťuje, že nic takového nehrozí, podle posudku je azbest v malém množství pouze v suterénu. Někteří odborníci však posudky zpochybňují.

Video Události v regionech (Praha)
video

Lidé mají kvůli bourání Transgasu strach z azbestu

„Mám pochybnosti, protože vím, že v těchto starších domech po Praze se azbest vyskytuje. A tohle je obrovská budova, a když se bourá, tak samozřejmě mám strach. Nechtěla bych, aby moje dítě, které se tady pohybuje, bylo ohrožené,“ říká obyvatelka Vinohrad Zuzana Jindrová.

Vlastník Transgasu, firma HB Reavis, však obyvatele uklidňuje. „V budovách nebyl akreditovanou laboratoří potvrzen výskyt azbestu. Minimální množství bylo nalezeno v podzemní části technického zázemí ve formě těsnicích kroužků. Demolice této části bude v souladu s legislativou,“ uvádí mluvčí společnosti Jakub Verner.

Zpráva z průzkumu výskytu azbestu
Zdroj: ČT24/Ekostar

Azbest se použil, říká jeden z architektů

Azbest je karcinogenní látka, která při uvolnění do ovzduší proniká do dýchacích cest a tam může způsobovat nádorová onemocnění. Dlouhá desetiletí se běžně používal, v Česku byl zakázaný až v 90. letech.

„V 70. letech se jako protipožární ochrana ocelových konstrukcí standardně používalo ochranných nástřiků s obsahem azbestu. Takto to také bylo provedeno při původní realizaci ocelových konstrukcí objektu Transgasu,“ řekl ČT jeden z architektů budovy Václav Aulický.

Transgas prošel v 90. letech sérií rekonstrukcí. Podle Aulického je ale otázka, zda byl azbest v rámci přestaveb odstraněn z nadzemních částí, nebo zůstal i tam. Žádná dokumentace o tom neexistuje.

Posudky nejsou relevantní, tvrdí soudní znalkyně

„Aby mohlo být jednoznačně řečeno, že objekt neobsahuje azbestový nástřik, tak musí být oprávněným subjektem proveden stavebně technický průzkum. Ty posudky nejsou relevantní, subjekty nejsou oprávněné stavebně technický průzkum provádět,“ upozorňuje Zoja Guschlová z České asociace pro odstranění azbestu, která je zároveň soudní znalkyní se specializací na azbest.

„O případném odstranění azbestových materiálů po roce 1995 nejsou oficiální informace a podle občanů bydlících a pracujících v okolí budov nebyli nikdy o tomto informováni,“ říká Guschlová.

V tom je zajedno s hygieniky. „Rekonstrukční práce z 90. let nebyly v rámci stavebních řízení k posouzení pravděpodobně předloženy, nebo se o nich nedochovaly doklady, ale podrobnosti by bylo třeba možné dohledat na příslušném stavebním úřadu. Ze zákona vyplývá povinnost hlášení, museli bychom být o zahájení prací s azbestem informováni,“ uvádí mluvčí Hygienické stanice hlavního města Prahy Zbyněk Boublík.

Zpochybňovaný posudek je však podle hygieniků v pořádku. „Při posuzování bylo postupováno v souladu se stavebním řádem a hygiena závazné stanovisko vydala,“ sdělil Boublík.

Potvrdil také, že úřad o přítomnosti azbestu v budovách Transgasu ví. „Vzhledem k tomu, že dokumentace pro odstranění stavby obsahovala údaje o výskytu stavebních materiálů s obsahem azbestových vláken, je zřejmé, že stavba tyto materiály stále obsahuje,“ uvedl. „V případě zahájení prací s azbestem musí hygienická stanice obdržet řádné hlášení, a to minimálně třicet dní před jejich zahájením,“ dodal.

Vlastník Transgasu zřídil pro veřejnost web Vinohradská 8, kam se lidé mohou obracet se svými dotazy ohledně demolice komplexu budov. V současnosti dělníci dokončují lešení kolem celé stavby a odstraňují střešní krytinu. Bourání má trvat deset měsíců. Původně měl na místě vyrůst komplex kanceláří, bytů a obchodů, nyní však majitel nabízí volný pozemek k prodeji.