Olomoucká univerzita vybírá kvůli kontrole zhruba stovku diplomových prací. Rektoři posilují kontrolní mechanismy

Univerzita Palackého v Olomouci nyní vybírá namátkově stovku diplomových prací, které prověří kvůli plagiátorství. Zaměří se podle olomouckého rektora Jaroslava Millera na studijní programy, v nichž mohou být tyto problémy závažnější. Rektoři většiny dalších vysokých škol podobný postup nechystají, především kvůli náročnosti.

Posilují ale kontrolní mechanismy, které mají těmto nešvarům zabránit, řekli zástupci České konference rektorů (ČKR) po zasedání v Olomouci. Debatu o kvalitě závěrečných prací otevřela v červenci kauza plagiátorství tehdejších ministrů.

„Na Univerzitě Palackého jsme uprostřed debaty, jak posílit naše kontrolní mechanismy. Jeden z výstupů diskuse je i rozhodnutí namátkově v akademickém roku zkontrolovat některé práce. Chtěl bych zdůraznit namátkově, protože to množství obhájených prací je v podstatě nezvladatelné. Máme prvotní vzorek asi sto diplomových prací napříč univerzitou,“ dodal rektor Miller.

„Máme určité studijní programy, kde se domníváme, že ten problém mohl být teoreticky závažnější.“

Jaroslav Miller

rektor Univerzity Palackého

Problémem je to, že práce před rokem 2008 budou kontrolovatelné obtížněji. Nebyly ještě standardně dodávány v elektronické verzi. „Povedeme debatu i o tom, jakým způsobem se dostat i k těm pracím, neboť jsme mluvili o období 2000 až 2015. Těch prací ale nebude více než sto. Chceme se podívat, zda tento vzorek bude mít pro nás nějakou výpovědní hodnotu,“ doplnil Miller. Dodal, že nyní se práce vybírají a celý proces by měl být hotov do prázdnin.

Kontrola prací je náročná, shodují se rektoři

Ostatní rektoři podobný postup nechystají. Odůvodňují to především enormní náročností. Shodli se ale na nutnosti kontrolních mechanismů, neboť plagiátorství je problém dlouhodobý.

„Tyto nešvary je třeba odhalovat, tvrdě je potírat, mít kvalitní systémy, které na to upozorňují. Pozitivní krok je, že novela umožňuje odejmout titul. Konkrétně vím, že běží u nás zrovna jedno řízení k odejmutí titulu. Je to lhůta dva roky od obhajoby, což je relativně krátká doba, ale takto to bylo schváleno,“ uvedl předseda ČKR a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Podotkl, že Karlova univerzita práce zpětně kontrolovat nebude. „Zavedli jsme další systém, který je využíván na řadě zahraničních škol, který kontroluje všechny kvalifikační práce na Univerzitě Karlově, ale zpátky určitě nepůjdeme,“ doplnil Zima.

Debatu o kvalitě závěrečných prací otevřela v červenci kauza plagiátorství tehdejších ministryně spravedlnosti Taťány Malé (ANO) a ministra práce a sociálních věcí Petra Krčála (ČSSD), kteří kvůli tomu rezignovali.

Problém s diplomovou prácí měl také ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), který v ní neuváděl zdroje u některých pasáží převzatých z knih. Všichni tři odevzdali své práce v době před rokem 2008, kdy se ještě plagiáty neodhalovaly speciálním softwarem. Kromě Univerzity Palackého kontrolu plánovala také Masarykova univerzita v Brně a zvažovala je Technická univerzita v Liberci.