Pokud přetrvá sucho, Povodí Odry omezí firmám odběr vody. Stalo by se tak v listopadu

Pokud i v dalších měsících nebude častěji pršet a potrvá dlouhodobé sucho, začne Povodí Odry pravděpodobně v listopadu regulovat dodávky vody pro průmyslové podniky v Moravskoslezském kraji. V současnosti ale nejsou dodávky průmyslové ani pitné vody ohroženy. Podle technického ředitele podniku Petra Březiny jsou zatím zásoby v přehradách dostatečné.

Přehrada Šance v Beskydech
Zdroj: ČTK Autor: Petr Sznapka, Jaroslav Ožana

„Všechny přehrady jsou naplněny v průměru z devadesáti procent,“ řekl Březina. Jedinou výjimkou je přehrada Šance v Beskydech. Tam je ale nižší hladina spojena se stavebními úpravami.

Množství vody v přehradách je podle Březiny při průměrných srážkách dostatečné na pokrytí potřeb domácností a průmyslových podniků. Problém by ale mohl nastat, pokud by srážky byly podprůměrné a trvalo by sucho. Přibližně v listopadu by pak povodí začalo s firmami jednat o možné regulaci dodávek.

Letos už jednou něco podobného vodohospodáři řešili. Počátkem června výrazně poklesla hladina v nádrži Žermanice, která dodává vodu pro Biocel Paskov a ArcelorMittal Ostrava. „Biocel jsme začali zásobovat vodou z Olešné,“ uvedl Březina. Dodal, že v případě ostravského hutního podniku se domluvili na snížení spotřeby a výraznější rekuperaci odpadní vody. Opatření ale trvalo jen krátce. V červenci výrazněji pršelo a hladina vody se v přehradě zvýšila.

Potíže na horních tocích Opavy

Problémy ale mají v regionu na rozdíl od přehrad řeky a potoky. Hlavně toky na horní Opavě, Odře a horní Moravici dosahují letošních minim, některé menší dokonce úplně vyschly. „V současnosti je nepříznivá situace v povodích, kde nejsou údolní nádrže nebo mají minimální vliv. Minimální průtoky vyvrcholily v pátek 24. srpna,“ řekl Březina.

Odra ve Svinově měla podle něj průtok méně než 200 litrů za vteřinu a nedosahovala ani tří procent průměrného srpnového průtoku. Nyní se situace přechodně zlepšila po víkendovém dešti.

Sucho v letošním roce začalo podle pracovníků povodí dříve než v roce 2015 a v červnu byla situace dokonce horší. „V současnosti jsme na tom na nádržích díky červencové povodni lépe, nikoli na tocích. I přes tento částečně lepší stav je nutné zachovat obezřetnost, protože hydrologické sucho může doopravdy teprve začít, jak o tom svědčí například situace z let 1953 až 1954. Tehdy sucho začalo v srpnu a trvalo až do března,“ doplnil Březina.