Dvojvládí na ostravské lékařské fakultě trvá. Situace se má vyřešit do konce prázdnin

Ostravská univerzita (OU) řeší stav na lékařské fakultě, která má nyní dva děkany. Rektor již vyzval předsedu akademického senátu fakulty k projednání této situace. Senát má při něm hlasovat o odvolání jednoho z děkanů.

Video Spor o děkana
video

Spor o děkana

Zonču rektor odvolal na návrh Akademického senátu Lékařské fakulty OU před dvěma lety, podle krajského soudu v Ostravě ale senát neměl správné složení a odvolání bylo neplatné.

Podle Igora Dvořáčka, předsedy akademického senátu lékařské fakulty, který nyní kontaktuje všech 19 členů senátu, by se senát mohl sejít ještě do konce prázdnin. Situaci však podle zjištění redaktorky České televize Terezy Krumpholzové komplikují prázdninové dovolené.

Podle mluvčího univerzity Adama Soustružníka již rektor rozhodl v souladu se správní řádem o předběžném opatření, kterým přikázal Zončovi, aby se dočasně zdržel výkonu funkce děkana, a Lékařské fakultě Ostravské univerzity, aby Zončovi výkon funkce děkana neumožnila.

Podle akademiků Zonča porušoval normy

Senát Zončovi vytýkal například porušování norem v personálních záležitostech, nedostatečnou a neodpovídající komunikaci mezi vedením fakulty a vedením nemocnice a univerzity či propouštění vedoucích pracovníků s příslušnými vědecko-pedagogickými tituly a jejich nahrazování pracovníky s neodpovídajícím vzděláním.

Zonča důvody pro své odvolání odmítl a zpochybnil tehdy i platnost návrhu akademického senátu na jeho odvolání. Poukazoval i na samotné obsazení akademického senátu. Podle něj byl totiž na uvolněné místo senátora kooptován náhradník, a to mimo pořadí, v němž byli náhradníci řádně zvoleni v platných volbách do senátu. Nakonec se obrátil na soud, který rozhodl v jeho prospěch.

O osobě lékaře Zonči se v poslední době mluvilo hlavně v souvislosti s výměnou vedení Fakultní nemocnice Ostrava. Po příchodu nynějšího ředitele Evžena Machytky se Zonča vrátil zpět na tamní Chirurgickou kliniku, což vyvolalo nevoli u části zaměstnanců.