Mobilní signál v tunelech metra má být i na části trasy C

Mobilní operátoři se dohodli, že společně pokryjí tunely metra na trase C mezi stanicemi Muzeum a Roztyly signálem GSM, 3G a LTE. Jednají o tom s dopravním podnikem, podle kterého ale termín zavedení signálu ještě není jasný. Operátoři měli dosud podepsanou dohodu jen o pokrývání tunelů metra na části trasy A.

Firmy T-Mobile, Vodafone a společnost Cetin, která buduje síť pro O2, podepsaly smlouvy o výstavbě a provozu mobilní sítě a smlouvu o pronájmu optické sítě. Zároveň společně vypíšou jednotlivá výběrová řízení, například na dodání projektové dokumentace či na dodavatele realizace. 

Úsek je dlouhý kolem sedmi kilometrů, celá trasa C měří přes 22 km. Kompletní síť pražského metra má asi 65 km.

V současné době jsou mobilním signálem pokryty stanice metra, z nichž některé, například stanice Depo Hostivař, využívají i signálu venkovních vysílačů. V nových stanicích metra A zavedli operátoři pokrytí signálem GSM, 3G a LTE, v ostatních stanicích metra je zajištěno pokrytí jen prostřednictvím technologií GSM.

DPP: O pokrytí dalších úseků se zatím nejedná

Na milionových investicích do výstavby se podílejí všechny tři firmy stejným dílem. Dopravnímu podniku hlavního města Prahy budou platit za prostory v tunelech a ve stanicích nájem.

Podle generálního ředitele dopravního podniku Jaroslava Ďuriše se jedná na trase C o druhou fázi pilotního projektu započatou na trase A. „V současné době ještě není podepsána smlouva, termín zavedení signálu tak není jasný,“ řekl Ďuriš.

O dalších úsecích metra, kde by byl signál v tunelu, zatím podnik nejedná. „V této fázi jde o to ověřit, zda a jak bude signál na trase C fungovat,“ dodal.

Stanice metra začali operátoři pokrývat již v roce 1999 a ve všech bylo možné se z mobilu dovolat o dva roky později. Již v té době začali zvažovat i budoucí umístění vyzařovacích kabelů do tunelů. S realizací mezi prvními stanicemi ale nakonec po zdlouhavých jednáních s dopravním podnikem začali až letos.