Lenochy měl Emil Škoda trestat holí

Od narození Emila Škody uplyne letos v listopadu sto sedmdesát šest let. Zakladatel Škodovky je považován za průkopníka v podnikání. Jako plzeňská legenda patřil mezi osobnosti evropské úrovně, které se nebály podnikatelských rizik. Ze Škodovky dokázal vybudovat největší zbrojovku rakouskouherské monarchie se čtyřmi tisíci zaměstnanci.

Měl se stát lékařem. Alespoň takové představy měl o svém Emilovi Škodovi jeho otec. Místo zachraňování životů v bílém plášti se dal cestou strojírenství, které vystudoval v německém Karlsruhe. Práci našel ve strojírnách hraběte Valdštejna, kde působil jako vrchní inženýr, už brzy se ale role změnily.

Obchod, který se Škodovi vyplatil

V roce 1869 jako sotva třicetiletý odkoupil Škoda strojírnu od Valdštejna za tehdy neuvěřitelnou částku 167 642 zlatých. Finance na takovou investici získal od svého strýce. Podnik ale neponechal ve stejném stavu, ale pustil se do rozšiřování. Nejprve se zaměřil na slévárnu, kterou k závodu připojil. V té době v ní pracovalo kolem třiceti lidí.

Podnik záhy začal prosperovat. Společnost se přenesla i přes hospodářskou krizi na počátku sedmdesátých let devatenáctého století. Škoda byl přísný k sobě, trávil v práci celé dny i noci, ale z pozice šéfa byl přísný i ke svým podřízeným. „Když přistihl zaměstnance při zahálce, že něco nedělá, tak se o něm traduje, že je leckdy přetáhl i holí, o kterou se opíral," přiblížil kurátor expozice 150 let průmyslu Erik Bezeréti.

Zbrojírenský skvost Rakouska-Uherska

Ze Škodovky se postupem času stala největší zbrojovka tehdejší monarchie Rakousko-Uhersko. V roce 1895 vyrobili první polní dělo s dlouhým zákluzem a o rok později už byla postavena nová hala na výrobu zbraní. Škodův závod vyráběl například parní stroje, plynové motory nebo vybavení pro potravinářský průmysl.

Duševní a tělesně vypětí se začalo brzy projevovat na Škodově zdraví. V roce 1899 převádí stále rostoucí podnik na akciovou společnost. O rok později Emil Škoda umírá. Jeho pohřeb byl velmi honosný a rakev doprovázel dlouhý průvod. Přišla většina zaměstnanců ze čtyřtisícového závodu.

 

Video Události v regionech (Praha)
video

Emil Škoda se nebál rizik a vybudoval závod s tisícovkami dělníků