Hrobka Windischgraëtzů se zachovala stovky let v původní podobě

Kladruby - Hrobka rodu Windischgraëtzů v klášteře Kladruby na Tachovsku je pro návštěvníky nepřístupná. I badatelé do ní vchází jen výjimečně. Těla uvnitř rakví nikdo dosud nezkoumal. V hrobce je pochováno jednadvacet těl rodu. Původně v ní bylo pohřbeno sto devadesát mnichů. Majetek Windischgraëtzů, tedy i klášter s hrobkou, byl po druhé světové válce zkonfiskován. Jejich hrobka ale zůstává až do dnešních dnů v nezměněné podobě.

V kapli Všech svatých připomínají pietu pohřební stuhy na zdech. Návštěvníci sem nesmí. „Původně se používala jako klášterní kaple a pod ní byla krypta, kde byli pohřbíváni mniši,“ uvedl Milan Zoubek, kastelán. „Přestavbu klášterní krypty zahájil Alfred II. Dokončil ji až Alfred III.,“ dodal kastelán.

Hrobka byla dokončena na konci 17. století. První v ní byl pohřben řeholník Martin Damianus. Ve 2. polovině 19. století ji ale začali využívat Windischgräetzové. „Nejvýznačnější příslušník rodu Windischgraëtzů, který je i zde pohřben, byl Alfred I. Windischgraëtz. O něm se uvádí, že při potlačování nešťastných událostí roku 1848 vyhrožoval, že nechá střílet z děl na Prahu,“ uvedl David Růžička, NPÚ Plzeň. 

  • Kaple Všech svatých
    Kaple Všech svatých zdroj: ČT24
  • Hrobka v kláštěře
    Hrobka v kláštěře zdroj: ČT24

Každá z jednadvaceti rakví Windischgraëtzů je uložená v betonovém regálu. Uvnitř jsou údajně vysušená těla, která zatím nepodlehla zkáze. Dosud ale neexistují záznamy o jejich zkoumání. „V roce 1886 sem bylo uloženo třináct rakví a i po zestátnění majetku rodiny Widndischgraëtz ta hrobka zůstala v zachovalém stavu. Pouze se počet rakví zvýšil na 21,“ uvedla Sandra Štollová, průvodkyně.

Původní rakve mnichů nařídil Alfréd druhý vynosit ven k rajskému dvoru. Na místo se vrátily až v šedesátých letech. Těla, u nichž se prokázal původ, byla uložena do malých dřevěných rakví, ostatní jsou uložena v urnách.