Operace Silver A: I přes tragické důsledky jedna z nejúspěšnějších

Pardubice - V Pardubicích na Zámečku se sešli účastníci protinacistického odboje, pamětníci i jejich příbuzní. V rámci pietní akce si připomněli jednu z nejúspěšnějších operací 2. světové války - operaci Silver A. V rámci ní před 72 lety navázali výsadkáři skupiny spojení s Londýnem přímo z území tehdejšího protektorátu. V důsledku operace tehdy zahynuli nejen sami parašutisté. Nacisté následně vyvraždili obec Ležáky, kde skupina Silver A také působila.

Operace Silver A byl krycí název zvláštní výsadkové operace připravené exilovou vládou v Londýně. Úkolem operace bylo vysazení speciálně vyškolených parašutistů na území protektorátu k zajištění rádiového spojení s Londýnem. K dispozici měli vysílačku s krycím názvem Libuše. Druhým cílem operace bylo vytvoření střediska, které by koordinovalo činnost dalších vysazených parašutistů.


Členové skupiny Silver A Alfréd Bartoš, Josef Valčík a Jiří Potůček seskočili na Chrudimsku koncem prosince se 1941. Za několik dní už poskytli pomocí vysílačky Libuše londýnské exilové vládě první důležité informace. „První pokusy o spojení údajně probíhaly podle záznamu 4. ledna, ale bezúspěšně, a 9. ledna se podařilo spojení mezi radistou Potůčkem a Londýnem,“ uvedl Milouš Červencl, ředitel Památníku Lidice.

V důsledku operace nacisté vypálili Ležáky

Výsadkáři Silver A postupně zemřeli, Potůčka zastřelil český četník, Bartoš spáchal sebevraždu stejně jako Valčík. Nacisté potom vypálili obec Ležáky, kde se výsadkáři několik týdnů skrývali a odkud i vysílali. Členové odboje pak umírali na pardubickém Zámečku, který za protektorátu fungoval jako sídlo a popraviště gestapa. I přes tragické události zůstává podle historiků operace Silver A jednou z nejúspěšnějších. Členové výsadku totiž splnili všechny svoje úkoly.

Video V Pardubicích si připomněli výsadkovou operaci Silver A
video

V Pardubicích si připomněli výsadkovou operaci Silver A