Univerzita Karlova dokončuje kampus v Plzni. Pojme dva tisíce studentů Lékařské fakulty

V novém univerzitním kampusu za 1,75 miliardy korun zahájí příští akademický rok zhruba dva tisíce studentů plzeňské Lékařské fakulty (LF) Univerzity Karlovy. Dosud musejí budoucí lékaři za výukou přejíždět mezi mnoha historickými budovami rozesetými po celém městě. S budováním kampusu vedle fakultní nemocnice na Lochotíně začala univerzita v roce 2012, vznikly už tři nové objekty.

Kampus Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni
Zdroj: ČTK Autor: Miroslav Chaloupka

Druhou etapu stavby kampusu zahájila univerzita na podzim 2019. V objektu s šesti nadzemními a třemi podzemními podlažími nyní stavebníci osadili okna, na zimu se v něm už bude topit a bude se pracovat uvnitř. Příští rok na jaře se začne s instalací vybavení, kolaudace má být na přelomu května a června, řekl Libor Kočí, který má za fakultu stavbu na starosti.

„Budova se příští rok zaplní studenty a učiteli a vznikne tu nejmodernější komplex lékařské fakulty v České republice,“ řekl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Kampus nabídne zcela moderní výuku, pokročilé simulátory, na nichž si studenti vyzkoušejí detailně široké spektrum úkonů od odběru krve přes lumbální punkci, endoskopii až třeba po porod.

Univerzita vybudovala v kampusu už tři budovy
Zdroj: ČTK
Autor: Miroslav Chaloupka

Studenti se budou učit na přístrojích, které simulují stav pacienta

Moderní přístroje dokážou dokonale nasimulovat zdravotní komplikace pacienta, včetně jeho reakcí na medikův zákrok. Počítač spolu s vyučujícími také vyhodnocuje, nakolik student provedl daný úkon správně.

„Dokážeme simulovat například srdeční selhání a třeba čtyřiadvacetihodinový vývoj zdravotního stavu pacienta, kdy studenti musejí nejen určit diagnózu a zahájit léčbu, ale musejí simulovaný stav pacienta průběžně sledovat a dělat samostatná rozhodnutí o léčbě,“ popsal děkan LF Jindřich Fínek.

Do nové budovy, která je po tři čtvrtě století prvním objektem vyprojektovaným přímo pro potřeby fakulty, se přestěhuje osm teoretických ústavů. Stavba obsahuje tři posluchárny, 23 místností na praktika a semináře, vyšetřovny s ambulancemi, 29 laboratoří, simulační centrum, studovny a další prostory včetně menzy. Přesune se také děkanát a knihovna.

Posluchárna se zaplní studenty v příštím roce
Zdroj: ČTK
Autor: Miroslav Chaloupka

Největší výhodou je podle děkana kromě kompletně nového vybavení také těsná vazba na fakultní nemocnici a na Biomedicínské centrum, kde řada pedagogů fakulty současně působí. Koncentrací pracovišť se zefektivní provoz, zjednoduší se sdílení laboratoří a přístrojů a rozšíří spolupráce pracovišť fakulty. Většinu historických objektů, které fakulta opustí, pak nabídne k prodeji, řekl Fínek.

Podle Zimy dokončení moderního kampusu umožní i navýšení kapacity fakulty. Každým rokem přijímá fakulta ke studiu kolem tří stovek uchazečů na všeobecné lékařství a padesáti na zubní lékařství. Studium dokončí podle Fínka 75 až 80 procent přijatých uchazečů. Díky novému kampusu by mohla fakulta přijmout o deset až 15 procent studentů více. V anglickém programu přijímá fakulta do prvních ročníků kolem sta studentů všeobecného a zubního lékařství.

První etapa stavby nového kampusu začala v roce 2012. Vznikly tři nové objekty, v nichž už funguje pět teoretických ústavů a dvě budovy výzkumného Biomedicínského centra. Náklady na první etapu včetně vybavení byly 462 milionů.