Telekomunikační úřad si láme hlavu s využitím zisků z přechodu na digitální vysílání

Praha - Český telekomunikační úřad (ČTÚ) přemýšlí, jak nejefektivněji využít výhod - tzv. digitální dividendy - plynoucí z přechodu z analogového na digitální vysílání, který má být definitivně završen v říjnu 2010. Protože chce generovat co největší zisk a zároveň zvažuje i přínos nového využití volných frekvencí pro obyvatele České republiky, rozhodl se Český telekomunikační úřad prodiskutovat celý problém s veřejností.

Co s volnými kmitočty, které zbudou po přechodu na digitální vysílání? Tuto otázku pokládá Český telekomunikační úřad občanům Česka. „V této chvíli ty kmitočty, o které se jedná, jsou primárně určeny pro rozhlasové a televizní vysílání, tak jsou také obsazeny. Když se začnou uvolňovat, tak pochopitelně první, co je nasnadě, že by se mohly použít pro další televizní kanály, nebo pro televizi s vysokým rozlišením. Tyto kanály lze využít i pro internet kdykoliv a kdekoliv,“ popisuje možnosti využití kmitočtů předseda rady ČTÚ Pavel Dvořák.

Frekvence se uvolní díky tomu, že digitální vysílání je na ně méně náročné než analogové. Při využití analogu zabírá jeden televizní či rozhlasový kanál jednu frekvenci, kdežto v případě digitálu, zabírá jeden kmitočet multiplex, ve kterém je sdruženo několik televizních a rozhlasových stanic. Proto se některé kmitočty po přechodu na digitální vysílání nutně uvolní.

ČTÚ se rozhodl vyvolat veřejnou diskuzi proto, že se vypnutí analogového vysílání kvapem blíží. Obě celoplošné komerční stanice vysílající v současnosti analogově - Nova a Prima dnes souhlasili s tím, že se vzdají svých analogových kmitočtů, jež mají přiděleny do roku 2017, resp. 2018. Padla tak poslední překážka vzniknu nového prostoru pro digitální sítě. „Ty uvolněné kmitočty budou k dispozici za tři, za čtyři roky, pokud se bude postupovat podle technického plánu přechodu, tak můžeme tu digitální dividendu využívat i dříve,“ vysvětluje nutnost rychlého rozhodnutí Dvořák.

Do veřejné diskuse o tom, jak využít digitální dividendu, se mohou zájemci zapojit prostřednictvím diskusního e-mailu dd@ctu.cz. Více informací o problematice využití digitální dividendy je možné získat na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu.