Pieta z Bílska, před a po restaurování

Navzdory červotoči. Národní galerie vystavuje zachráněnou pietu z Bílska

Jako dílo jarní sezony se Národní galerie rozhodla vyzdvihnout mimořádnou památku z jižních Čech. Po několika letech náročného restaurování veřejnosti poprvé představuje pozdně gotickou pietu z Bílska. Zájemci si sochu mohou prohlédnout v klášteře sv. Anežky České, kde je umístěna stálá expozice středověkého umění z Čech a střední Evropy.

 

Podobně jako u většiny středověkých děl i u vystavené piety, tedy zobrazení Panny Marie držící tělo Krista po sejmutí z kříže, není jasné, kdo ji vytvořil a kdy přesně. Nicméně z řezbářského rukopisu a dalších indicií lze usuzovat, že socha vznikla zhruba mezi lety 1508 až 1515. Podle dochovaných snímků se ví, že od osmnáctého století byla osazena v kostele sv. Jakuba Většího v Bílsku, odtud tedy její název. 

„Ještě počátkem dvacátého století byla považována za barokní sochu nepříliš výrazných kvalit,“ upozorňuje na mylné ohodnocení řezbářského skvostu kurátorka Štěpánka Chlumská. Jižní a jihozápadní Čechy, na jejichž pomezí Bílsko leží, měly přitom podle jejích slov mimořádný význam pro dějiny pozdně gotického umění. 

„Zachovala se zde řada pozoruhodných děl, která patří mezi divácky nejpřitažlivější i v naší galerijní expozici. Věříme, že se k nim zařadí i pieta z Bílska, která má rukopisem i kvalitou velmi blízko k nejvýznamnějším anonymům činným v tomto regionu – Mistru Oplakávání Krista ze Žebráka a Mistru Oplakávání Krista ze Zvíkova,“ doplnila kurátorka. Druhé ze zmíněných sousoší vystavení piety provází a upřesňuje její původní kontext. Spolu s reliéfem zobrazujícím svatého Jakuba Většího a Máří Magdalénu.

Video Události v kultuře
video

Události v kultuře: Pieta z Bílska po restaurování

Události v kultuře: Pieta z Bílska po restaurování

Kurátorka Štěpánka Chlumská představuje pietu z Bílska

Komorní výstava dokumentuje i restaurování středověkého díla. „Jednalo se o jedno z nejnáročnějších restaurování posledních let, které v Národní galerii probíhalo. Šlo nejen o to, přiblížit stav sochy pozdně gotické době vzniku, protože na ní byla řada novějších úprav, ale vlastně i vůbec zachránit dřevní hmotu,“ popisuje kurátorka. Kvůli červotoči, který dřevo devastoval téměř sto let, byla pieta v havarijním stavu a bez restaurátorského zásahu by se těžko do budoucna dochovala.

Návštěvníci kláštera sv. Anežky České mohou pietu z Bílska obdivovat od 10. dubna do 16. června. Galerie navíc mimořádnou sochu představuje při komentovaných prohlídkách každou středu, kdy prodloužila otvírací dobu.